woonhuis in Eclectische stijl

Inleiding

Een in 1922 gebouwd WOONHUIS van het type dwarshuis gelegen aan de rand van het dorp Nijeveen. Het woonhuis is gebouwd in Eclectische stijl met elementen van de Neorenaissance. In de aangebouwde houten schuur is tegenwoordig een huisartsenpraktijk gevestigd. Tegen de zuidelijke zijgevel van het woonhuis is recentelijk een serre aangebouwd. Deze later aangebouwde serre alsmede de sterk gewijzgde aangebouwde houten schuur vallen derhalve niet onder de provinciale bescherming. Het licht teruggerooide pand staat op een ruim perceel waarvan het noordelijke gedeelte is ingericht als gedeeltelijk verharde parkeerplaats. Aan de noordzijde langs de woning is het erf gedeeltelijk bestraat met klinkers; aan oost- en zuidzijde bomen, halfhoge begroeiing en een niet oorspronkelijke indeling van de tuin. Langs de weg een origineel smeedijzeren HEKWERK en links een lage haag.

Omschrijving

Een uit 1, gedeeltelijk 2, bouwlagen bestaand en gedeeltelijk onderkelderd DWARSHUIS op rechthoekige plattegrond dat is opgetrokken in een rood/bruine baksteen op een grijze plint die aan de bovenzijde voorzien is van een profilering. Het pand wordt gedekt door een afgeknot schilddak belegd met gesmoorde Tuiles du Nord; op het dak twee gemetselde schoorstenen voorzien van schoorsteenbord; drie niet originele dakvensters in het zuidelijk dakschild; uitkragende daklijst rond bovenzijde dak; langs noord- en zuidgevel een houten bakgoot voorzien van geprofileerde gootlijst en op geprofileerde klossen; aan weerszijden van het verhoogde middengedeelte aan de voorzijde een kroonlijst met daarop een geprofileerde lijstgoot op gedecoreerde houten consoles; bekroning van het verhoogde middengedeelte aan de voorzijde door middel van een kroonlijst met gedecoreerde houten consoles met daarop een driezijdige balustrade voorzien van vaasvormige balusters en ornamenten op de hoeken.
De noordelijke zijgevel van het pand wordt geleed door een portiek onder strekkenlaag met houten paneeldeur onder bovenlicht; houten paneeldeur voorzien van dubbel venster en bovenlicht onder strekkenlaag en hanenkam; twee licht getoogde T-vensters onder gemetselde segmentboog met aanzet- en sluitstenen; dubbel natuurstenen keldervenster voorzien van biljoen en dichtgezet met twee niet originele aluminium ventilatieroosters; gepleisterde banden. De entree die bestaat uit een originele houten paneeldeur voorzien van profilering en 5 liggende vensters; natuurstenen onderdorpel en neut; geprofileerd kalf; bovenlicht met licht getoogde bovendorpel; segmentboog voorzien van aanzet- en sluitsteen; natuurstenen briefopening; aan de voorzijde afgeronde natuurstenen stoep. Verder een T-venster als hiervoor beschreven voorzien van houten persiennes.
De voorgevel wordt geleed door vier H-vensters onder hanenkam voorzien van houten persiennes; van het rechter venster zijn de persiennes niet aanwezig; de gepleisterde lekdorpels zijn opgenomen in een cordonlijst; gepleisterde banden. De gemetselde opbouw heeft gepleisterde banden en een samengesteld venster onder hanenkam voorzien van aanzet- en sluitsteen en een gepleisterde onderdorpel.
De zuidelijke zijgevel wordt naast de aangebouwde serre geleed door een porte brisee onder bovenlicht en voorzien van hanenkam met aanzet- en sluitstenen; H-venster voorzien van hanenkam met aanzet- en sluitstenenals; niet originele deur onder bovenlicht en voorzien van gemetselde hanenkam met aanzet- en sluitsteen; gepleisterde banden.

Waardering

Het woonhuis met hekwerk is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het woonhuis met hekwerk vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de huisvesting van notabelen rond 1900 in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het woonhuis van het type dwarshuis met hekwerk gebouwd omstreeks 1900 als bijzondere uitdrukking van woonhuisarchitectuur in Eclectische stijl met elementen van de Neorenaissance in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de opvallende en zorgvuldige detaillering in Eclectische stijl met elementen van de Neorenaissance

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de bijzondere betekenis van het woonhuis met hekwerk voortkomend uit de beeldbepalende situering aan de doorgaande weg aan de rand van het dorp Nijeveen

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van het woonhuis;

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het woonhuis met hekwerk in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken