Woonhuis Dwingeloo

Inleiding

Een omstreeks 1920 in Overgangsarchitectuur gebouwd vrijstaand WOONHUIS. Het pand is een representatief voorbeeld van vroeg twintigste-eeuwse kleine villabouw. In 1972 is de woning verbouwd waarbij de oorspronkelijke indeling van de kozijnen aan de voorzijde is gewijzigd. De woning staat teruggerooid aan de brink temidden van waardevolle oude bebouwing en naast een rijksmonumentale boerderij en ligt binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Dwingeloo. De erfafscheiding langs de weg bestaat uit een niet origineel houten hekwerk.

Omschrijving

Het WOONHUIS op rechthoekige plattegrond bestaat uit 1 bouwlaag en is gedeeltelijk onderkelderd. Het is opgetrokken in een rood/bruine baksteen op donker gevoegd trasraam onder rollaag; vanaf de bovendorpel van de vensters is de woning wit gepleisterd. Het geheel wordt gedekt door een afgeknot schilddak; in het midden van het voorste dakschild een topgevel onder zadeldak; aan de achterzijde een verhoogd middengedeelte onder plat dak. Het dak is belegd met bruin geglazuurde Tuiles du Nord; geprofileerde daklijst; uitkragende bakgoot op houten gootklossen met gebogen korbeel; geprofileerde gootlijst; gedecoreerde daklijst met een middels profilering aangebrachte vlakverdeling onder de goot; geprofileerde windveer en klossen bij overkragend zadeldak in zuidgevel. In het zuidelijk dakschild twee houten dakkapellen onder overkragend plat dak; geprofileerde daklijst op klossen; 2-ruits venster. Rechts in het oostelijk- en westelijk dakschild een zelfde dakkapel als aan de voorzijde; links aan beide zijde een niet origineel dakvenster. Tevens twee van deze dakkapellen in noordelijk dakschild.
De symmetrische voorgevel wordt geleed door twee driezijdige erkers onder overkragend plat dak met geprofileerde daklijst op gebogen korbeel; staande vensters met bovenlicht voorzien van gehamerd glas, aan de voorzijde 3-ruits bovenlicht; grijs gepleisterde lekdorpel. Tussen de erkers een blind gemetselde muur waarboven een wit gepleisterde topgevel met liggend 2-ruits venster onder donkergroene latei en rollaag van rode baksteen; donkergroen geschilderde schrootbetimmering topgevel; grijs gepleisterde lekdorpel. Gemetselde banden van rode baksteen in alle gevels.
Links en rechts in de oostelijke zijgevel een H-venster met bovenlicht voorzien van gehamerd glas; rechts van het midden de entree die bestaat uit een houten paneeldeur; geprofileerd kalf; bovenlicht; natuursteen onderdorpel en neut; met granietachtig natuursteen beklede twee treden hoge stoep. Alle gevelopeningen zijn onder donkergroen geschilderde latei onder gemetselde segmentboog van rode baksteen; gepleisterd boogveld.
De westelijke zijgevel wordt geleed door een H-venster als in de oostelijke gevel en een klein staand venster met gepleisterde lekdorpel onder latei en rood bakstenen rollaag.
De achtergevel is symmetrisch opgebouwd met links en rechts een T-venster met bovenlicht onder latei en rood bakstenen segmentboog. In het verhoogde middengedeelte een achterentree bestaande uit een houten paneeldeur met aan weerszijden een staand zijlicht, als geheel overspannen door latei en gemetselde segmentboog. Verder een drie treden hoge stoep met aan weerszijden een keldervenster onder rollaag. Boven de entree een samengesteld 4-ruits staand venster onder latei en rollaag; rode gemetselde band ter hoogte van bovendorpel.
Het eenvoudige bakstenen schuurtje op het achtererf valt niet onder de provinciale bescherming.

Waardering

Het woonhuis is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het woonhuis vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de huisvesting van de burgerij rond 1920 in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het woonhuis gebouwd omstreeks 1920 als bijzondere uitdrukking van woonhuisarchitectuur in Overgangsarchitectuur in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Overgangsarchitectuur

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de bijzondere betekenis van het woonhuis voortkomend uit de beeldbepalende situering aan de brink in Dwingeloo temidden van waardevolle oude bebouwing en naast een rijksmonumentale boerderij en ligt binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Dwingeloo

Gaafheid

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur van het woonhuis;
  • vanwege de waarde van het woonhuis in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld van rijkswege beschermde gezicht van Dwingeloo

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het woonhuis in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken