Woonblok Coevorden

Inleiding

Een in 1904 in Overgangsarchitectuur gebouwd WOONBLOK met oorspronkelijk in totaal 6 BURGERWONINGEN. De woningen waren onderverdeeld in drie benedenwoningen en drie bovenwoningen. Mede door de situering van het relatief forse complex op de kruising van de Aleida Kramerstraat met de Van Heutszsingel en tegenover het villapark is het woonblok zeer beeldbepalend gelegen binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Coevorden. De woningen hebben, zeker voor wat betreft de ligging binnen de bebouwde kom, relatief diepe voortuinen. Deze zijn gelegen achter een erfscheiding bestaande uit een laag gemetseld muurtje dat ter plaatse van de toegang tot de entree een golvende beweging omhoog maakt. Het muurtje is overigens ook bij de naastgelegen woonhuizen aanwezig. De tuinen zijn op een niet originele wijze ingedeeld en verschillen alle van elkaar.

Omschrijving

Een uit twee bouwlagen bestaand WOONBLOK met in totaal 6 BURGERWONINGEN op rechthoekige plattegrond dat is opgetrokken in een bruin/rode baksteen op een laag gemetseld trasraam onder rollaag. Het complex wordt gedekt door een afgeknot schilddak belegd met oranje-rode Tuiles du Nord. Op beide hoeken van de voorgevel gemetselde torentjes onder tentdak belegd met oranjerode Tuiles du Nord en voorzien van bolvormige piron. In de voorgevel bevindt zich links van het midden een verhoogd gedeelte, aan de bovenzijde voorzien van uitstekende pilasters, waarvan de middelste met bolvormige bekroning. Hierin een dakkapel onder zadeldak voorzien van een schuifvenster met 9-ruits bovenlicht in geel gehamerd glas; gemetselde segmentboog met houten invulling boogveld; houten onderdorpel. Uitkragende bakgoten langs alle daken.
Tussen de oostelijke hoektoren en het verhoogde gedeelte een houten dakkapel onder lessenaarsdak; oorspronkelijke 3-ruits bovenlicht in geel gehamerd glas. Op het dakschild ten westen van het verhoogde gedeelte een dakkapel als aan de oostzijde echter zonder oorspronkelijk bovenlicht, en een originele 2-ruits dakkapel, verder als aan de oostzijde van het verhoogde gedeelte. Op het oostelijk dakschild een 1-ruits dakkapel als aan de voorzijde; op het westelijk dakschild twee 1-ruits dakkapellen als aan de voorzijde. In het zuidelijk dakschild 4 niet originele dakvensters.
De noordelijk gelegen voorgevel wordt verder geleed door 9 staande verdiepingsvensters voorzien van 10-ruits bovenlicht in geel gehamerd glas; gemetselde segmentboog voorzien van in baksteen gemetselde sluitsteen; houten invulling boogveld; houten onderdorpel. Op de begane grond in de voorgevel 6 vensters als hiervoor beschreven; 3 segmentboogportieken; gemetselde segmentboog voorzien van in baksteen gemetselde sluitsteen; in iedere portiek 2 paneeldeuren met venster onder 8-ruits bovenlicht voorzien van geel gehamerd glas; geprofileerd kalf; gemetselde stoep van twee treden hoog.
De westgevel wordt op de verdieping geleed door twee kleine staande vensters onder hanenkam; twee rechtgesloten H-vensters, verder als de vensters in de voorgevel; smeedijzeren staafankers. De begane grond van de westzijde is aan het oog onttrokken door een hoge ligusterheg.
De oostgevel wordt geleed door 3 kleine staande vensters als in de westgevel; smeedijzeren staafankers.
De verdiepingsvensters in de achtergevel bestaan uit samengestelde vensters voorzien van bovenlicht; houten lekdorpel; gemetselde segmentboog; houten invulling boogveld; smeedijzeren staafankers. Op de begane grond gevelopeningen onder gemetselde segmentboog; daarnaast enkele niet-originele aanbouwen die niet onder de provinciale bescherming vallen.

Waardering

Het woonblok is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het woonblok met drie boven- en drie benedenwoningen vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de huisvesting van de stedelijke burgerij rond 1920 in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het woonblok uit circa 1910 als bijzondere uitdrukking van woonhuisarchitectuur in Overgangsarchitectuur in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Overgangsarchitectuur

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de bijzondere betekenis van het relatief forse woonblok voortkomend uit de beeldbepalende hoekligging op de kruising van de Aleida Kramerstraat met de Van Heutszsingel en tegenover het villapark binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Coevorden

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van het woonblok;
  • vanwege de waarde van het woonblok in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige context en het bebouwingsbeeld van de omliggende woonbebouwing gelegen binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Coevorden

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het woonblok in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken