Woningbouwcomplex

Inleiding

Het woningbouwcomplex, bestaande uit de woningen J. Evertsenstraat 1 -15; Woldkade 1 – 7; Piet Heinstraat 30 – 32 en M.A. de Ryuterstraat 39 – 45 in Meppel, dateren uit de wederopbouwperiode en zijn ontworpen door architect R. de Vries. De woningen, gebouwd in de jaren 1947-1949, zijn gelegen in het zuidelijke deel van de wijk Haveltermade. De architect Romke de Vries is één van de toonaangevende architecten uit deze wederopbouw periode.

Waardestelling

De woningen aan de Evertsenstraat en Woldkade zijn ontworpen als bejaardenwoningen en vormen een stedenbouwkundig ensemble. Ze liggen op de kop van de naoorlogse uitbreiding van Meppel aan de zuidoever van de Wold Aa. Het ontwerp was voor die tijd duidelijk vernieuwend. Als compensatie voor de kleine omvang van de woningen, heeft de architect diverse “extra’s” toegevoegd zoals de ruimtelijke samenhang tussen de woningen (hofjes idee) en de slimme indeling van de woningen met inpandige berging en logeerkamer op de verdieping. De oriëntatie van de woningen werd mede bepaald door een optimale bezonning, waardoor één blokje zich niet naar het hofje richt, maar naar de straat.

De woningen aan de Piet Heinstraat en de M.A. de Ruyterstraat staan los van het ensemble, maar bezitten wel individuele kwaliteiten in architectuur- en cultuurhistorisch opzicht. De architect heeft in vormgeving en materialisatie naar verwantschap gezocht met de z.g. Airey woningen elders in de wijk (zelfde dakhelling en dakbedekking). Qua kleurstelling heeft hij juist voor een tegenstelling gezorgd door te kiezen voor bakstenen gevels. De Airey woningen bezitten een betonnen gevelopbouw.

Cultuurhistorische waarde

De woningen aan de Evertsenstraat en Woldkade en aan de Piet Heinstraat en M.A. de Ruyterstraat  bezitten cultuurhistorische waarde als belangrijke representant van de wederopbouwperiode in Meppel en de provincie Drenthe.

Architectuurhistorische waarde

De woningen aan de Evertsenstraat en Woldkade en aan de Piet Heinstraat en M.A. de Ruyterstraat  bezitten architectuurhistorische waarde in de ontwikkeling van de wederopbouw architectuur in Meppel en in de provincie Drenthe. Bovendien zijn de woningen van belang in het oeuvre van architect Romke de Vries.

Stedenbouwkundige / ensemblewaarde

De woningen aan de Evertsenstraat en Woldkade vormen een beeldbepalend stedenbouwkundig ensemble aan de kop van de woonwijk ten zuiden van de Wold Aa. Bovendien is sprake van een  ruimtelijke samenhang met de overige bebouwing in de wijk door gelijke dakhellingen.

Gaafheid

De woningen aan de Evertsenstraat en Woldkade en aan de Piet Heinstraat en M.A. de Ruyterstraat  bezitten qua ontwerp een hoge mate van gaafheid en dragen daardoor in belangrijke mate bij aan de gaafheid van de stedenbouwkundige structuur van de wijk.

Zeldzaamheid

De woningen aan de Evertsenstraat en Woldkade en aan de Piet Heinstraat en M.A. de Ruyterstraat zijn als representant van de wederopbouwperiode in architectonisch en typologisch opzicht zeldzaam voor Meppel en voor de provincie Drenthe.