Woningblok Coevorden

Inleiding

Een omstreeks 1935 in Nieuwe Haagse School-stijl gebouwd WONINGBLOK naast het kasteel van Coevorden (rijksmonument). Het uit 5 woningen bestaande woonblok is tevens gelegen tegenover het voormalige Gouverneurshuis. Het woonblok is opgebouwd uit drie onderdelen, te weten: een 2 bouwlagen hoog blok van 4 woningen onder zadeldak; de eindwoning samengesteld uit een 2 bouwlagen hoog haaks tegen de korte zijde geplaatst risaliserend gedeelte onder aan een zijde naar 1 bouwlaag aflopend zadeldak; daar tegenaan een in het verlengde van het woningblok geplaatst smaller 2 bouwlagen hoog bouwvolume onder schilddak. De eindwoning, Kasteel 13, is gelegen op de hoek van twee wegen.
De voortuinen van de woningen worden van de weg afgescheiden door middel van een origineel stenen muurtje dat gedeeltelijk opnieuw is opgetrokken.

Omschrijving

Een twee bouwlagen hoog WONINGBLOK op rechthoekige plattegrond dat is opgetrokken in een in Noords verband gemetselde geel/bruine baksteen. De samengestelde kap is belegd met een geglazuurde Romaanse pan. Op het lange asymmetrische zadeldak twee gemetselde nokschoorstenen en een gemetselde nokhoekschoorsteen; op het noordoostelijk dakschild twee lage dakkapellen onder overkragend plat dat, voorzien van vier paarsgewijze kruisvensters gescheiden door metselwerk (van het meest noordelijke venster is de roedenverdeling verwijderd); op het kortere zuidwestelijke dakschild twee gemetselde schoorstenen met uitkragende rand en een aantal niet originele dakvensters. Aan beide zijden een zinken mastgoot in gootbeugels.
De noordoostelijk gelegen voorgevel van dit volume wordt geleed door zes dubbele 4-ruits gietijzeren verdiepingsvensters voorzien van 2-ruits bovenlicht; twee enkele en twee dubbele gemetselde erkers voorzien van lekdorpeltegels onder een over de gehele gevel van dit volume doorlopende houten luifel. Naast de erkers de entrees die bestaan uit een gladde houten deur voorzien van smal staand venster; daarnaast een zijlicht met bovenlicht, beide voorzien van glas-in-lood en onderlangs lekdorpeltegels; vanaf de voorgevel van de erker tot aan de entree een gemetselde bloembak voorzien van uitkragende rand. Het meest rechtse woonhuis heeft boven de erker een gemetselde borstwering met balkon, waarop uitkomt een houten deur met venster en een zijlicht; daarnaast een staand verdiepingsvenster met houten kozijn en bovenlicht.
Door het verkorte dakschild aan de achterzijde ontstaat daar ruimte voor een niet overdekt balkon met gemetselde borstwering; de balkons worden van elkaar gescheiden door een gemetselde tussenmuur; de begane grond onder de balkons is deels inspringend; samengestelde vensters in de gehele achtergevel en een achterdeur met venster in de zijgevel van het inspringende gedeelte.
De topgevel van het risaliserende woonhuis onder dwarsgeplaatst zadeldak, voorzien van gemetselde nokschoorsteen, wordt geleed door een samengesteld venster waarbij het zijlicht is voorzien van glas-in-lood; staand rondboogvenster voorzien van glas-in-lood en onder dubbele rollaag; 2 staand en 1 liggend verdiepingsvenster; smal venster voorzien van glas-in-lood bovenin de topgevel; gevelbeeindiging topgevel onder dubbele strekkenlaag. Het achterste dakschild is ter plaatse van het balkon voorzien van een vooruitspringend schilddak. Onder het balkon een gemetselde rechthoekige erker.
Het schilddak van het afsluitende bouwvolume heeft aan de zuidwestzijde een platte dakkapel als op het voorste dakschild en een gemetselde nokhoekschoorsteen. De noordoostelijke hoek van deze risalerende aanbouw wordt op de begane grond gekenmerkt door een portiek met entree met een doorlopende gemetselde pijler op de hoek. Daarboven opnieuw een uitsparing in de gevel onder de kap waarin een balkon achter gemetselde borstwering. Daarnaast wordt de gevel aan de oostzijde geleed door twee maal 3 boven elkaar geplaatste vensters als in de noordoostelijke topgevel. Verder in de oostelijke zijgevel twee samengestelde vensters en drie staande 3-ruits vensters.

Waardering

Het woonblok is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het woonblok met vijf middenstandswoningen vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de huisvesting van de stedelijke burgerij rond 1935 in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het woonblok uit circa 1935 als bijzondere uitdrukking van woonhuisarchitectuur in Expressionistische stijl met invloeden van de Nieuwe Haagse School in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Expressionistische stijl met invloeden van de Nieuwe Haagse School

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de bijzondere betekenis van het woonhuis voortkomend uit de beeldbepalende situering op de hoek en als ruimtevormende gevelwand aan het voorplein voor het rijksmonumentale kasteel van Coevorden

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van het woonblok;
  • vanwege de waarde van het woonblok in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld van de omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het woonblok in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken