Winkel Zuidlaren

Inleiding

Een omstreeks 1900 gebouwde WINKEL (voormalig onderdeel van een herberg) op rechthoekige plattegrond. Het pand dat beeldbepalend is gelegen in het centrum van Zuidlaren vormt een ensemble met het naastgelegen pand Kerkbrink 2, waarbij de indeling van de voorgevel goed aansluit bij de architectuur van de portico van het naastgelegen pand. De beide panden vormden oorspronkelijk een functionele eenheid als herberg, waarbij de stalling van koetsen en paarden op de benedenverdieping van Kerkbrink 4 was ondergebracht. Kerkbrink 2 is eveneens in procedure om te worden aangewezen als provinciaal monument.
De huidige kledingzaak van Kuipers is al sinds 1965 in het pand gevestigd. Met name de verdieping van het pand met de opvallende loggia met houten constructie in Chaletstijl is van bijzondere waarde. De detaillering van de verdiepingsvensters is van latere datum en niet origineel. Ook de winkelpui is meermalen gewijzigd, maar volgt het ritme van de gevelindeling. Het pand maakt deel uit van het van rijkswege beschermde gezicht van Zuidlaren.

Omschrijving

Een uit twee bouwlagen bestaande WINKEL die is opgetrokken in wit gepleisterd metselwerk en wordt gedekt door een schilddak belegd met een zwart geglazuurde opnieuw verbeterde Hollandse pan. Op het oostelijk dakschild twee houten dakkapellen die bestaan uit en 2-ruits laag venster; aan de zijkant sterk overkragend fors zadeldak met uitkragende platte bakgoot; licht dakoverstek aan de voorzijde rust op twee houten consoles; de nok boven de vensters is voorzien van een chalet-achtige houten betimmering.
De terugliggende voorgevel van het pand is opgebouwd uit 7 traveeen. De invulling hiervan op de begane grond is van links naar rechts: originele houten paneeldeur met 3-ruits staand venster en voorzien van gepleisterde deuromlijsting; twee glazen winkelpuien met 5-ruits ghouten bovenlicht; niet oroiginele glazen winkeldeuren met daarboven niet originele heteluchtverwarming; drie glazen winkelpuien als hiervoor beschreven.
Daarboven een loggia/veranda, waarbij acht houten stijlen voorzien van korbelen een kroonlijst met bakgoot en het oostelijk gedeelte van de kap ondersteunen. Zowel stijlen als korbelen zijn voorzien van houtsnijwerk. De onderzijde van de fraai bewerkte stijlen wordt over de gehele breedte verbonden door een lage houten balustrade voorzien van decoratieve balusters.
De verdiepingsgevel is opgetrokken in wit geschilderd metselwerk en wordt geleed door zes staande vensters voorzien van een geprofileerd kalf en een bovenlicht. De detaillering van de vensters is niet meer origineel. De traveeen bevinden zich hier tussen gemetselde lisenen. In het midden een porte brisee voorzien van bovenlicht en geprofileerd kalf. Boven de gevelopeningen op de verdieping zijn suggestieve, in een beige kleur gepleisterde, aanzet en sluitstenen aangebracht.

Waardering

De winkel (voormalig onderdeel van een herberg) is van algemeen belang voor de provincie Drenthe op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de winkel (voormalig onderdeel van een herberg) als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van de winkel- en horecavoorziening op het Drentse platteland vanaf 1900

Architectuurhistorische waarde

  • als representant van een winkelpand (voormalig onderdeel van een herberg) uit omstreeks 1900 in Eclectische stijl met belangrijke elementen van de Chaletstijl
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de opvallende detaillering in Eclectische stijl met belangrijke elementen van de Chaletstijl

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de zeer beeldbepalende ligging van de winkel (voormalig onderdeel van een herberg) aan de Kerkbrink als belangwekkend onderdeel van de oorspronkelijke bebouwingsstructuur binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Zuidlaren
  • vanwege de ensemblewaarde van de winkel (voormalig onderdeel van een herberg) en de bijbehorende, naastgelegen voormalige herberg Kerkbrink 2 dat eveneens in procedure is om te worden aangewezen als provinciaal monument, als essentiële complexonderdelen van de voormalige herberg

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van de winkel (voormalig onderdeel van een herberg)
  • vanwege de waarde van de winkel (voormalig onderdeel van een herberg) in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld van de directe omgeving, gelegen in het van rijkswege beschermde gezicht van Zuidlaren

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de winkel (voormalig onderdeel van een herberg) in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken