‘De Koppelpaarden’

Inleiding

In 1654 werd op deze plaats een herberg gesticht, die omstreeks 1790 als logement de naam ‘De Koppelpaarden’ kreeg. Het was tevens stopplaats voor de postkoets. Het oorspronkelijke pand werd in 1846 ingrijpend verbouwd en telde toen twee bouwlagen. Het pand had in de vorige eeuw lange tijd een functie als WINKEL-WOONHUIS. De etalageramen zijn omstreeks 1918 aangebracht. Voor de tweede verdieping werd in 1924 bouwvergunning verleend. In 1949 maakt het zuidelijke deel van het voormalige logement (huisnummers 20 en 21) plaats voor de huidige bebouwing. Het pand heeft sinds 1988 opnieuw een horeca­functie en maakt deel uit van het van rijkswege beschermde gezicht van Assen.

Omschrijving

Het twee, gedeeltelijk drie bouwlagen hoge WINKEL-WOONHUIS op samengestelde plattegrond is opgetrokken in bruin/rode baksteen. Het pand wordt gedekt door een haaks zadeldak waarop een oude Hollandse pan en een plat dak op de derde bouwlaag. Kroonlijst met dakgoot rond de tweede bouwlaag en kroonlijst rond de opbouw van de derde bouwlaag.
De winkelpui op de begane grond is deels nog in oorspronkelijke staat. De overhoekse entree en de etalagevensters staan tussen gedecoreerde penanten van gepleisterde en geverfde baksteen.
In de oostelijke langsgevel bevindt zich een niet oorspronkelijke winkelpui en een houten paneeldeur; rooster van siersmeedwerk; met bloktand geprofileerd kalf; bovenlicht; licht getoogde bovendorpel onder hanenkam; natuursteen onderdorpel en neut. In de tweede bouwlaag vier H-vensters onder hanenkam, de onderdorpel liggend op natuurstenen gevelelement.
Het overhoekse gevel met entree op de begane grond bestaat uit pleisterwerk; niet originele deur met bovenlicht; met bloktand geprofileerd kalf; natuursteen onderdorpel; houtenluifel met daarop balkon met houten balustrade en halfbalusters met bolbekroning.
De porte brisee onder een kalf met bloktandlijst en bovenlicht die uitkomt op het balkon is omlijst met blokpleisterwerk.
De boven de kroonlijst gelegen derde bouwlaag, toegevoegd in 1924, is geleed door H-vensters op natuurstenen element onder hanenkam.

Waardering

Het voormalige winkel/woonhuis is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het voormalige winkel/woonhuis met zowel voorheen als tegenwoordig een horecafunctie vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van stedelijke winkel- en horecavoorzieningen in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het winkel/woonhuis uit 1846 met latere verbouwingen als bijzondere uitdrukking van winkelarchitectuur in Neoclassicistische stijl in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Neoclassicistische stijl

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de bijzondere betekenis van het winkel/woonhuis voortkomend uit de beeldbepalende hoekligging aan Markstraat hoek Markt, als belangwekkend onderdeel van het gevelbeeld binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Assen;
  • vanwege de ensemblewaarde van het winkel/woonhuis in het aanzicht van de Marktstraat vanaf De Kolk in relatie tot het winkel/woonhuis Marktstraat 22-24-26-28 en het naastgelegen winkel/woonhuis Marktstraat 27-29 die eveneens worden aangewezen als provinciale monumenten

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van het winkel/woonhuis;
  • vanwege de waarde van het woonhuis in relatie tot de redelijke mate van gaafheid van de stedenbouwkundige context en het aanzicht van de Markstraat vanaf de Kolk, gelegen binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Assen

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het winkel/woonhuis in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken