Winkel Meppel

Inleiding

Betreft de voorgevel van een, volgens een aanduiding in de gevel, in 1907 gebouwde WINKEL. De in Art Nouveau-trant opgebouwde gevel maakt deel uit van een lint van grotendeels aaneengesloten winkelgevels aan de Hoofdstraat in het centrum van Meppel.
Het gebouw ligt rechts van een beschermd rijksmonument op nummer 50. Het pand heeft een originele smeedijzeren gevelbekroning in de stijl van de Art Nouveau en is verder op onderdelen gewijzigd. Mogelijk is op de bovenverdieping een atelierruimte of showroom gevestigd geweest. Alleen de westelijk gelegen voorgevel van het in het winkelgebied gelegen pand valt onder de provinciale bescherming.

Omschrijving

De voorgevel van een twee bouwlagen hoge WINKEL is opgetrokken in wit gepleisterde baksteen; ruim uitkragende geprofileerde daklijst op consoles. Hierboven een segmentboogvormig smeedijzeren hekwerk met decoratieve elementen in de stijl van de Art Nouveau. Daaronder op de eerste verdieping een forse samengestelde 3-ruits vensterpartij; brede latei onder gepleisterde wenkbrauw; 4-ruits bovenlicht met decoratieve Art Nouveau roedenverdeling en natuurstenen vormstuk in de bovenhoeken; rechts van de latei is “1907” in de gevel aangebracht; links heeft waarschijnlijk “Anno” gestaan, dit is echter niet meer te lezen; brede latei tussen begane grond en verdieping met aan weerszijden uitkragende decoratie in de vorm van een (post)hoorn; natuurstenen cordonlijst met naar boven gekrulde gepleisterde hoeken tussen begane grond en verdieping. De oorspronkelijk blank gelakte houten kozijnen zijn donkerblauw geschilderd. De niet originele winkelpui met koperen luifel op de begane grond vallen buiten de provinciale bescherming.

Waardering

De winkel is van algemeen belang voor de provincie Drenthe op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de winkel als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van de stedelijke winkelvoorzieningen in Drenthe omstreeks 1910 en bijzondere uitdrukking van de historische positie van Meppel als handelscentrum in de provincie Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • als representant van een winkel uit 1907 in de stijl van de Art Nouveau
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige en opvallende detaillering in de stijl van de Art Nouveau

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de beeldbepalende ligging van de winkel in een kenmerkende reeks van winkelpanden aan de Hoofdstraat
  • vanwege de ensemblewaarde met het naastgelegen rijksmonumentale pand Hoofdstraat 50

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van de bovenverdieping van de winkelpui
  • vanwege de waarde van de winkel in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en de redelijke mate van gaafheid van het bebouwingsbeeld van de omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de winkelpui in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken