‘Villa Mallon’

Inleiding

De villa Mallon is in 1966 gebouwd door architect Krijn Visser van het architectenmaatschap Visser en Zondag uit Hoogeveen en is gelegen bij een schipssloot aan de noordzijde van de Roderweg aan de westelijke rand van het dorp Peize. Het ontwerp is in nauwe samenwerking tot stand gekomen met opdrachtgever W.Ch. Mallon1. Mallon was waterbouwkundige en in die tijd werkzaam bij de Provincie Groningen als Hoofd van de afdeling Staalconstructies van de Provinciale Waterstaat.
De villa is een voorbeeld van particulier opdrachtgeverschap waarbij door de nauwe samenwerking tussen de opdrachtgever Mallon en de bevriende architect Visser en buitengewoon bijzonder gebouw is ontstaan. Mallon was geïnspireerd door het oeuvre van de Nederlandse architect Herman Haan en wilde in die ontwerptrant een eigen woning bouwen. Volgens de erfgenamen van Mallon heeft het eigen woonhuis van Herman Haan (Rotterdam, 1953) als voorbeeld gediend2. Het feit dat Mallon astmapatiënt was en dat wonen op de verdieping de gezondheid bevorderde was ook wezenlijk onderdeel van de keuze voor dit ontwerp. In die tijd was het zeer moeilijk om een ontwerp zonder architect door de schoonheidscommissie goedgekeurd te krijgen, waardoor samenwerking met Visser werd gezocht. De constructie en het materiaalgebruik – veelal afkomstig uit de waterbouwkunde – geeft eveneens uiting aan een liefde voor de utiliteitsbouw en het industriële bouwen. In een artikel dat Mallon in het Polytechnisch Tijdschrift (mei 1973) schreef wordt duidelijk dat hij het ontwerp zag als een experiment. Mallons dochter schrijft hierover: ‘Een experiment om bouwkunst, industrieel vervaardigde producten en constructies uit de waterbouw met elkaar te verbinden’3. De constructie vormde de basis en de wanden konden in de toekomst desgewenst veranderd worden in een open dan wel gesloten versie, naar gelang de woonbehoefte. Mallon gebruikte zijn kennis van materialen uit de utiliteitsbouw voor de detaillering van de woning.

De villa is gebouwd in een zakelijke en moderne stijl. De woon- en leefruimten zijn gelegen op de eerste verdieping van het gebouw en bestonden van oorsprong uit een woonkamer, keuken, twee slaapkamers, een ruime hal en een badkamer. Op de begane grond waren van oorsprong een inpandige garage met werkruimte, een hal, droog- en bergruimte en een ruimte voor de centrale verwarming gelegen.
In 1980 werd achter de villa, langs de vijver, een vrijstaande studio in baksteen gebouwd die werd ontworpen door architect K. Visser. In 1982 werd nog een berging bijgebouwd. De garages op de begane grond zijn in 2002 verbouwd tot atelier, logeerverblijven en een badkamer. Op de kop-gevels zijn puien geplaatst met openslaande deuren die toegang geven tot de tuin. In 2004/2005 werd door MK Architecten uit Rotterdam op het erf een nieuwe woning langs de vijver ontworpen. De villa ligt sterk teruggerooid op een ruim perceel dat aan de westzijde wordt begrensd door een brede sloot. Deze onderdelen vallen buiten de redengevende omschrijving.
Het van oorsprong vrije uitzicht naar achteren is in de loop van de tijd dichtgeslibd met nieuwbouwontwikkelingen van het dorp Peize.

K. Visser had samen met T. Zondag tot 1968 een maatschap in Hoogeveen. Hun oeuvre is zeer divers, maar het merendeel werd gebouwd in de utiliteitsbouw en de woningbouw. Zij ontwierpen gezamenlijk onder andere kerken voor het Apostolisch Genootschap aan de Meerstraat in Emmen (1966) die aan de Van Limburg Stirumlaan in Hoogeveen (1957) en de meubelzaak Functie aan de Wilhelminastraat in Emmen (1967).

Omschrijving

De villa Mallon is gebouwd op een rechthoekige plattegrond van 14 x 9 meter en bestaat uit twee bouwlagen. De constructie van de woning is gebaseerd op een staalconstructie waaromheen de wanden zijn geplaatst en waar de vloeren aan zijn opgehangen. De stalen constructie is ter plaatse van de verdiepingvloer zichtbaar gehouden. De met hout beklede boven verdieping kraagt uit ten opzichte van het begane grond volume. Het pand wordt gedekt door een plat dak voorzien van een vernieuwde daklijst. De gevels op de begane grond zijn sinds 2003 bekleed met een nieuwe golvende beplating.. Van oorsprong zaten hier asbesthoudende grijze vulgerietplaten. Daarboven, onderlangs de verdiepingvloer, bevinden zich de originele houten raamstroken. De entree bevindt zich op de begane grond in de noordgevel, hier bevindt zich de oorspronkelijke deur met een nieuw handvat. In de zuidgevel bevindt zich in een vernieuwde houten pui met glas en de originele houten achteruitdeur met links daarvan de originele trap naar het terras. In zowel de west- als oostzijde van de begane grond zijn bij de laatste verbouwing elk twee liggende raamstroken vervangen door een pui met openslaande deuren.

De zuidzijde is op de verdieping bijna volledig opengewerkt met verdiepingshoge raampuien met houten borstweringen. Alleen het gedeelte ter plaatse van de hal is bekleed met houten schroten. Door de gevel terugliggend te plaatsen is ruimte voor een balkon of loggia ontstaan, welke aan de binnenzijde is bekleed met planken van Azobe hardhout. Deze wandbekleding is dezelfde als de buitenbekleding en loopt in elkaar over, waardoor de buitenwanden ter hoogte van het balkon als het ware naar binnenvouwen en de zijmuren een bepaalde massa meegeven. De keuze voor Azobe hardhout heeft te maken met de kennis van de opdrachtgever en is gerelateerd aan de waterbouwkunde: dit materiaal werd gebruikt voor de bouw van sluizen en bruggen en heeft geen onderhoud nodig. Daarnaast heeft het een fraaie nerfwerking. Het wordt langzamerhand op natuurlijke wijze grijs van kleur. De bekleding was van oorsprong ongelakt. Langs het terras is een hekwerk van metalen buis geplaatst.
In de oost- en westgevel bevinden zich op en verdiepingslaag elk een vierkant raam.
De noordgevel wordt daarnaast nog geleed door drie ronde vensters (patrijspoorten) en een houten pui van drie liggende panelen (twee onder en een boven het raam) en een liggend rechthoekig raam. Deze is nog oorspronkelijk. Eveneens aan de noordzijde is een ijzeren gevelornament met daarop verwijzingen naar waterbouwkundige elementen en met de naam “Mallon” in watergolven weergegeven. Het is ontworpen door Visser en herinnert aan de samenwerking met Mallon.

Waardering

Villa aan de Roderweg 19 te Peize in de gemeente Noordenveld, gebouwd in 1966 naar ontwerp van K. Visser van het architectenmaatschap Visser en Zondag uit Hoogeveen in opdracht van – en in nauwe samenwerking met – waterbouwkundige W.Ch. Mallon, van algemeen regionaal belang voor de provincie Drenthe vanwege de:

  • cultuurhistorische waarde gelet op het belang van de woning als een uniek en bijzonder voorbeeld van de moderne villabouw en particulier opdrachtgeverschap uit de jaren zestig in Drenthe;
  • architectuurhistorische waarde vanwege de esthetische kwaliteiten van het – deels experimentele – ontwerp dat gelet op de constructie, detaillering en het materiaalgebruik sterk is gerelateerd aan utiliteitsbouw; vanwege het voor die tijd en voor Drentse begrippen uitzonderlijk moderne ontwerp;; als bijzonder voorbeeld van particulier opdrachtgeverschap gelet op de (ontwerp-)synergie tussen de opdrachtgever en architect;
  • stedenbouwkundige waarde gelet op de positionering van de woning op het perceel en de ruimtelijke relatie die het met de (deels gewijzigde) omgeving aangaat;
  • structurele gaafheid van het pand.