huis De Kamp

Inleiding

Een omstreeks 1935 in Interbellumarchitectuur gebouwde VILLA. Het pand maakt deel uit van een lint met villabebouwing langs dit gedeelte van de Hoofdweg in Eelde. De villa heeft een diepe achtertuin met gazon en diverse soorten beplanting en tegen de achterzijde van het huis bestrating door middel van tegels. De voortuin en het huis worden vanaf de weg grotendeels aan het zicht onttrokken door hoge begroeiing en hoge oude bomen. Verder voor de woning en op de oprit grind. Gazon met diverse soorten beplanting. Niet origineel houten hekwerk aan het begin van de oprit.

Omschrijving

Een uit 2 bouwlagen bestaande VILLA op rechthoekige plattegrond die is opgetrokken in bruine baksteen op een hoog trasraam van rood/paars gesinterde metselklinker onder strekkenlaag. Het pand wordt gedekt door een overkragend schilddak belegd met bruin geglazuurde Tuiles du Nord; dakoverstek is betimmerd met kraalschroot; houten bakgoot; twee gemetselde nokhoekschoorstenen; hoog opgemetselde smalle rechthoekige schoorsteen op het noordelijk dakschild; op het oostelijk- en westelijk dakschild een houten 4-ruits dakkapel onder overkragend plat dak voorzien van geprofileerde daklijst.
De westelijke gelegen voorgevel wordt geleed door drie samengestelde liggende vensters; twee vensters bestaan uit 3 staande vensters en het meest zuidelijke venster is opgebouwd uit 4 staande vensters; alle vensters onder strekkenlaag en voorzien van een gemetselde lekdorpel en glas-in-lood. Op de begane grond wordt de gevel geleed door een liggend H-venster; driezijdige gemetselde erker met vensters voorzien van bovenlicht; de in het midden van de gevel gelegen entree die bestaat uit een houten paneeldeur met venster voorzien van facetgeslepen glas, kijkgat, een natuurstenen onderdorpel, koperen trekbel, staand zijlicht voorzien van gekleurd glas-in-lood, twee gemetselde bloembakken onder strekkenlaag aan weerszijde van de brede witte natuurstenen stoep. De drie gevelonderdelen vallen onder een brede, bijna de gehele voorgevel overspannende houten luifel.
De zuidelijke zijgevel wordt geleed door drie verdiepingsvensters als in de voorgevel; driezijdige gemetselde erker onder plat dak; liggend H-venster onder strekkenlaag voorzien van gemetselde lekdorpel en niet origineel zonnescherm; porte brisee voorzien van weldorpel onder strekkenlaag.
De achtergevel wordt geleed door drie dubbele staande verdiepingsvensters voorzien van glas-in-lood, rollaag en gemetselde lekdorpel.
Op de begane grond twee samengestelde liggende vensters voorzien van bovenlicht, strekkenlaag en gemetselde lekdorpel; een smal en een breed H-venster voorzien van strekkenlaag en gemetselde lekdorpel; een achteringang bestaande uit een originele houten paneeldeur voorzien van 9-ruits liggend venster; rollaag; natuurstenen onderdorpel; samengesteld 3-ruits venster onder strekkenlaag.
De noordelijke zijgevel wordt geleed door een samengesteld liggend venstervoorzien van bovenlicht en een H-venster; twee naast elkaar gelegen originele paneeldeuren als in de achtergevel achter gemetselde stoep; twee 2-ruits verdiepingsvensters voorzien van glas-in-lood (glas-in-lood is bij 1 ruit verwijderd); klein liggend 2-ruits venster voorzien van glas-in-lood. Alle vensters in deze gevel zijn voorzien van een strekkenlaag en gemetselde lekdorpel.

Tegen het achterste gedeelte van de noordelijke zijgevel bevindt zich een aangebouwde garage op rechthoekige plattegrond die is opgetrokken in bruine baksteen op een hoog trasraam van rood/paars gesinterde metselklinker onder strekkenlaag. De garage wordt gedekt door een aan de zuidzijde afgewolfd zadeldak belegd met bruin geglazuurde Tuiles du Nord. De westelijke gevel van de garage wordt geleed door een niet originele stalen garagedeur onder strekkenlaag en een samengesteld 3-ruits venster onder strekkenlaag. Tevens een samengesteld 3-ruits venster onder strekkenlaag in de noordelijke zijgevel.

Waardering

De villa is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • de villa vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de huisvesting van notabelen in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de villa uit circa 1935 als bijzondere uitdrukking van woonhuisarchitectuur in Interbellumarchitectuur in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Interbellumarchitectuur

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de bijzondere betekenis van de villa voortkomend uit de beeldbepalende situering op een ruim perceel aan de doorgaande weg te Eelde temidden van villa-achtige bebouwing

Gaafheid

  •  vanwege de hogee mate van gaafheid van het exterieur van de villa;
  • vanwege de waarde van de villa in relatie tot de redelijke mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld van de omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de villa in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken