Transformatorhuis Schipborg

Inleiding

Een omstreeks 1930 in een variant op de Amsterdamse Schoolstijl gebouwd TRANSFORMATORHUIS. Het nog geheel authentieke gebouwtje staat op een prominente, beeldbepalende plek aan het begin van het dorp omringd door de oude bomen langs de weg. De naam ‘Schipborg’ is in een natuurstenen gevelsteen aangebracht in de noordelijke gevel langs de weg. Het transformatorhuisje staat aan de zuidzijde van de Borgweg, op de driesprong met de Esweg is nog als zodanig in gebruik. Het transformatorhuis vormt een kenmerkend voorbeeld van de zorgvuldige architectonische vormgeving van openbare nutsvoorzieningen in Drenthe.

Omschrijving

Een uit 1 bouwlaag bestaand TRANSFORMATORHUIS op rechthoekige plattegrond dat is opgetrokken in rode baksteen op een trasraam onder rollaag van rood/bruine metselklinker. Het pand wordt gedekt door een zadeldak met overstek dat is belegd met een gesmoorde Tuiles du Nord; zinken mastgoot; op de hoeken een gebogen opengewerkte houten klos rustend op een uitkragend natuurstenen element.
De noordelijke gevel wordt geleed door een stalen deur voorzien van smeedijzeren kruisgeheng; onder gemetselde hanenkam met natuurstenen aanzetstuk; bevestiging gehengen in natuurstenen neggenblok; aan weerszijden van de deur een smal staand blind venster met gemetselde lekdorpel onder decoratieve en deels uitkragende latei; boven de deur een natuurstenen gevelsteen met de naamsaanduiding.
De oostelijke topgevel wordt geleed door een gekoppeld 2-delig blind venster met twee gemetselde lekdorpel onder 1 latei; uitkragend siermetselwerk; smeedijzeren sieranker; in de topgevel een venster met gemetselde lekdorpel onder doorlopende rollaag en voorzien van metalen ventilatierooster; uitkragende gevelbeëindiging.
De zuidelijke gevel (achterzijde) is blind opgemetseld.
In de westelijke topgevel een dubbele stalen deur onder hanenkam. Verder identiek aan de oostgevel.

Waardering

Het transformatorhuis is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde:

  • het transformatorhuis vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde vanwege de relatie met de ontwikkelingsgeschiedenis van de nutsvoorzieningen in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • het transformatorhuis dat in de jaren ’30 van de twintigste eeuw in een variant op de Amsterdamse Schoolstijl is gebouwd vormt een kenmerkend voorbeeld van de zorgvuldige architectonische vormgeving van bouwwerken die in opdracht van de overheid werden toegevoegd aan de openbare ruimte in Drenthe;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in een variant op de Amsterdamse Schoolstijl
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp

Stedenbouwkundige / ensemblewaarde

  • vanwege de beeldbepalende ligging van het transformatorhuis aan de doorgaande weg aan het begin van het bebouwingslint langs de Borgweg in Schipborg

Gaafheid / authenticiteit

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur van het transformatorhuis;
  • vanwege de waarde van het transformatorhuis in relatie tot de redelijke mate van gaafheid van de stedenbouwkundige context aan de doorgaande weg in Schipborg