Transformatorhuis Peest

Inleiding

Een omstreeks 1930 gebouwd TRANSFORMATORHUIS. Het transformatorhuis is gebouwd in een sobere Interbellumstijl met invloeden van het Expressionisme. Het gaaf bewaard gebleven gebouw met een zeer zorgvuldige detaillering, ligt op de driesprong Hoofdweg-Schaapdijk, midden in de zichtlijn in de kern van het dorp. Achter het huisje enkele oude eiken. Het transformatorhuis vormt een kenmerkend voorbeeld van de zorgvuldige architectonische vormgeving van openbare nutsvoorzieningen in Drenthe.

Omschrijving

Een uit 1 bouwlaag bestaand TRANSFORMATORHUIS op rechthoekige plattegrond. Het gebouw is opgetrokken in gele baksteen op een trasraam van rood/paars genuanceerde metselklinker onder rollaag en wordt gedekt door een plat dak.
De voorgevel en linker zijgevel worden geleed door een stalen deur onder strek met daarvoor een gemetselde stoep; achterzijde een ventilatierooster voorzien van ijzeren lamellen; bovenzijde gevels risaliserend en voorzien van verticaal- en siermetselwerk; langs gevelbeëindiging 2 lagen inspringend metselwerk voorzien van omgeslagen lood bevestigd met loodkrammen; aan de achterzijde twee decoratieve zinken waterspuwers.

Waardering

Het transformatorhuis is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het transformatorhuis vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde vanwege de relatie met de ontwikkelingsgeschiedenis van de nutsvoorzieningen in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • het transformatorhuis dat in de jaren ’30 van de twintigste eeuw in een sobere Interbellumstijl met invloeden van het Expressionisme is gebouwd vormt een kenmerkend voorbeeld van de zorgvuldige architectonische vormgeving van bouwwerken die in opdracht van de overheid werden toegevoegd aan de openbare ruimte in Drenthe;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in een variant op de Amsterdamse Schoolstijl

Stedenbouwkundige / ensemblewaarde

  • vanwege de beeldbepalende ligging van het transformatorhuis op een driesprong en in een zichtlijn in de kern van Peest

Gaafheid / authenticiteit

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur van het transformatorhuis;
  • vanwege de waarde van het transformatorhuis in relatie tot de redelijke mate van gaafheid van de omliggende stedenbouwkundige structuur en bebouwingsbeeld