Transformatorhuis Langelo

Inleiding

Een omstreeks 1930 in Amsterdamse School-stijl gebouwd TRANSFORMATORHUIS. Het in de lengterichting langs de doorgaande weg gelegen gebouwtje is vrijwel gaaf bewaard gebleven. Het is gelegen op een beeldbepalende plaats in het dorp, in een bocht aan de rand van de brink. Het transformatorhuis vormt een kenmerkend voorbeeld van de zorgvuldige architectonische vormgeving van openbare nutsvoorzieningen in Drenthe.

Omschrijving

Het uit 1 bouwlaag bestaande TRANSFORMATORHUIS op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in bruin/rode baksteen op een hoog trasraam onder rollaag. Het licht uitkragende trasraam is opgetrokken in een rood/paars genuanceerde metselklinker. Het huisje wordt gedekt door een overkragend zadeldak waarop een oranje geglazuurde Tuile du Nord pan; op de hoeken ondersteund door een dubbel paar opengewerkte houten klossen; zinken mastgoot.
De gevels aan de straat- en zijkant worden geleed door een stalen paneeldeur, aan de straatzijde onder rollaag, in de rechter zijgevel onder hanenkam, beide voorzien van betonnen onderdorpel; twee ventilatieroosters voorzien van stalen lamellen in achtergevel; in de topgevels twee verticale rijen van 3 geperforeerde bakstenen en smeedijzeren sieranker; uitkragend verticaal siermetselwerk.

Waardering

Het transformatorhuis is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het transformatorhuis vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde vanwege de relatie met de ontwikkelingsgeschiedenis van de nutsvoorzieningen in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • het transformatorhuis dat in de jaren ’30 van de twintigste eeuw in een variant op de Amsterdamse Schoolstijl is gebouwd vormt een kenmerkend voorbeeld van de zorgvuldige architectonische vormgeving van bouwwerken die in opdracht van de overheid werden toegevoegd aan de openbare ruimte in Drenthe;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in een variant op de Amsterdamse Schoolstijl
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp

Stedenbouwkundige / ensemblewaarde

  • vanwege de beeldbepalende ligging van het transformatorhuis in een bocht van de doorgaande weg en aan de brink van Langelo

Gaafheid / authenticiteit

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur van het transformatorhuis;
  • vanwege de waarde van het transformatorhuis in relatie tot de redelijke mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld aan de brink in Langelo