Tolhuis Zorgvlied

Inleiding

Een TOLHUIS van het krimpentype gelegen nabij de grens van Friesland en Drenthe uit omstreeks 1900 in sobere Ambachtelijk-traditionele trant. Volgens de eigenaar is in het verleden de achtergevel iets opgehoogd in verband met het plaatsen van een venster. Het met de topgevel direct aan de weg gelegen tolhuis is nog vrijwel authentiek en gelegen buiten de bebouwde kom van Zorgvlied.
Langs de weg en op het erf staan oude bomen. Het achtererf is door de vele begroeiing nauwelijks waarneembaar.

Omschrijving

Een op samengestelde plattegrond gebouwd TOLHUIS van het Krimpentype, dat is opgetrokken in roodbruine baksteen en wordt gedekt door een zadeldak met achterschild.
Het dak is belegd met gesmoorde oude Hollandse pannen; dakoverstek aan de noordzijde met decoratief gegolfde windveer en decoratieve makelaar; zinken mastgoot in gootbeugels; houten windveer met waterbord; niet originele dakvensters in oostelijk- en westelijk dakschild; gemetselde nokhoekschoorsteen voorzien van loket en schoorsteenbord.
De oostelijke zijgevel wordt ter plaatse van de schuur geleed door drie getoogde gietijzeren 6-ruits vensters; in de zijgevel van het woongedeelte een gietijzeren roosvenster in rollaag.
In de westelijke zijgevel van het woongedeelte en in de westgevel van de schuur een roosvenster als aan de oostzijde; opgeklampte deur.
In de noordelijke gevel ter plaatse van de westelijke krimp een 6-ruits schuifvenster onder rollaag voorzien van houten onderdorpel.
De noordelijke voorgevel wordt geleed door twee 6-ruits schuifvensters met getoogde bovendorpel onder hanenkam en voorzien van houten onderdorpel; op de verdieping twee rondboogvormige vensters met gietijzeren tracering onder rollaag en voorzien van gemetselde uitkragende onderdorpel.

Waardering

Het tolhuis is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het tolhuis vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als representant van de infrastructurele ontwikkelingen aan het einde van de negentiende eeuw in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • als bijzondere uitdrukking van een tolhuis van het krimpentype gebouwd rond 1900 in een sobere Ambachtelijk-traditionele stijl
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in een sobere Ambachtelijk-traditionele stijl
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het tolhuis

Stedenbouwkundige / ensemblewaarde

  • vanwege de beeldbepalende en kenmerkende ligging van het tolhuis met de voorgevel vrijwel direct aan de voormalige tolweg

Gaafheid / authenticiteit

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur van het tolhuis
  • vanwege de waarde van het tolhuis in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de directe omgeving aan de voormalige tolweg voorzien van oude laanbeplanting en de open, rurale ligging met landbouwgronden aan de overzijde van de weg

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het tolhuis in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken