stadsvilla

Inleiding

De STADSVILLA is gebouwd in 1891 (muuranker koetshuis) in Eclectische stijl. Het betreft een vrijstaand pand dat achter de rooilijn staat op een ruim perceel met een deels originele tuinaanleg in Engelse landschapsstijl met bomen en waterpartij. Het pand is verbouwd, de achterzijde en het achterste deel van de linker zijgevel werden in de jaren zestig van de vorige eeuw ingrijpend gewijzigd en vallen niet onder provinciale bescherming. De voorzijde en het houten koetshuis zijn authentiek bewaard gebleven. Het pand maakt deel uit van het cultuurhistorisch zeer waardevolle gebied Zuideinde/Stationsweg/Wilhelminapark met huisvesting voor de stedelijke burgerij en elite in de periode ruwweg tussen 1880-1920.

Omschrijving

De STADSVILLA heeft een samengestelde plattegrond, een bouwlaag en een afgeknot schilddak gedekt met een grijze Tuile du nord dakpan en een rechthoekige uitbouw (oude deel) met platdak en een gootlijst op klossen. Het afgeknotte schilddak heeft een forse gootlijst langs het platte dak en een geprofileerde gootlijst dat samen met een sober uitgevoerd fries een hoofdgestel vormt. In het dakschild bevinden zich aan weerszijden van de forse dakopbouw twee kleine metalen dakvensters.
Op de beide zijschilden staan gemetselde schoorstenen. En er is een dakvenster in het zuidelijke dakschild.
De dakopbouw is onderdeel van de middenrisaliet en heeft een plat dak dat aansluit op de aan weerszijden zichtbare uitbouwen. Het door houten zuilen en decoratieve korbelen ondersteunde balkon met balustrade van houten balusters heeft decoratief geprofileerde hoekzuiltjes met knoppen en twee dubbele houten deuren met getoogde bovenlichten onder een dubbel getoogde gepleisterde lijst. Op de decoratieve pilasters met dubbele geornamenteerde consoles aan weerszijden rust een kroonlijst. De dakrand is rechthoekig afgewerkt. Het geheel wordt bekroond met een fors rijk vormgegeven ornament met onder meer hoornen des overvloeds.
De gevels zijn wit gepleisterd en hebben een grijze plint. De voor(oost)gevel wordt verticaal geleed door twee getoogde vensters met bovenlicht in de afgeschuinde hoeken en twee in de gevel, vier pilasters met ornamenten onder dubbele consoles op het fries.
De vensters hebben een lekdorpel die opgenomen is in een cordonlijst en een geprofileerde vensteromlijsting met consoles en een kroonlijst. De noordelijke zijgevel wordt geleed door twee kleine vierkante vensters, een hemelwaterafvoer met vergaarbak en een fors glas in lood venster met een voorzetraam.
In de middenrisaliet onder het balkon bevindt zich een natuurstenen drietraps stoep met een klein bordes, een dubbele houten paneeldeur met vensters, een natuurstenen onderdorpel en neuten, een geprofileerd kalf, een getoogd bovenlicht onder een geprofileerde pleisteromlijsting. De entree bevindt zich inpandig in de zuidelijke zijgevel en bestaat uit een houten paneeldeur met venster voorzien van smeedijzeren rooster met een omlijsting van sierpleister.
De aanbouw aan de noordzijde is het originele houten koetshuis onder zadeldak gedekt met Oude Holle pan en met openslaande, originele houten paneeldeuren en houten deur voor hooizolder, opgetrokken in rabatdelen. Aan de achterzijde is een gevel bedekt met metaal (zink of lood). De zuidelijke gevel van het koetshuis wordt geleed door een deur met zesruits bovenlicht en drie vensters. Dakgoot op ankers en hemelwaterafvoer met vergaarbak. De noordelijke gevel heeft twee drieruits venstertjes.

Waardering

De stadsvilla is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • de stadsvilla vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de huisvesting van de stedelijke elite rond 1890 in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de stadsvilla gebouwd in 1891 als bijzondere uitdrukking van woonhuisarchitectuur in Eclectische stijl in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de opvallende en zorgvuldige detaillering in Eclectische stijl

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de bijzondere betekenis van de stadsvilla voortkomend uit de zeer beeldbepalende situering op een ruim perceel aan het Zuideinde in het cultuurhistorisch zeer waardevolle gebied Zuideinde/Stationsweg/Wilhelminapark
  • vanwege de ensemblewaarde met de vergelijkbare, naastgelegen stadsvilla Zuideinde 108 die is aangewezen als gemeentelijk monument

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van (delen van) het exterieur van de stadsvilla;
  • vanwege de waarde van de stadsvilla in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld binnen het cultuurhistorisch zeer waardevolle gebied Zuideinde/Stationsweg/Wilhelminapark

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de stadsvilla in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken