Stadsherberg Meppel

Inleiding

Een omstreeks 1880 gebouwde, voormalige STADSHERBERG, genaamd ‘Het Wheem Gebouw’. Het forse gebouw is opgetrokken in een Ambachtelijk-tradtionele bouwtrant met enige Neoclassicistische kenmerken.
Het gebouw heeft vele functies gekend waaronder die van zetel van de Kamer van Koophandel en blibliotheek. Het fungeert nu een bedrijvenverzamelgebouw voor de detailhandel. De functies van het gebouw benadrukken de cultuurhistorich belangrijke positie van Meppel als handelscentrum in Drenthe. Het pand is beeldbepalend gelegen aan een ruim plein in het centrum van Meppel, waarbij de naastgelegen panden ingrijpend zijn gewijzigd. Het plein is autovrij, geheel bestraat en voorzien van enkele bomen. De provinciale bescherming betreft alleen de hoofdvorm en de voor(west)zijde van het gebouw.

Omschrijving

De uit 2 bouwlagen bestaande, voormalige STADSHERBERG is opgetrokken in rood/bruine baksteen op een hoge antracietkleurige plint. Het pand wordt gedekt door een schilddak met daarop een rode opnieuw verbeterde Hollandse pan. Op het westelijk dakschild bevinden zich drie houten dakkapellen onder plat dak met liggend venster. In het noordelijk- en zuidelijk dakschild een groot niet origineel dakvenster; rond het dak een kroonlijst met houten bakgoot; in het midden van de kroonlijst aan de voorzijde staat ‘Het Wheem Gebouw’ geschilderd.
De voorgevel wordt geleed door 19 staande 6-ruits schuifvensters onder strek en voorzien van een natuurstenen lekdorpel. Boven de 10 verdiepingvensters zijn oranje/wit gestreepte markiezen aangebracht; rechts in de voorgevel een natuurstenen gevelsteen met afbeelding van de Stadswaag; smeedijzeren staafankers.
De entree is gelegen tussen het tweede en derde venster van links in de voorgevel en bestaat uit een natuurstenen stoep met bordes en niet originele hellingbaan; niet originele dubbele deuren; houten deuromlijsting met hoofdgestel, in een niet originele antraciet kleur geschilderd.
De niet originele aanbouwen aan de achterzijde vallen niet onder de provinciale bescherming.

Waardering

De voormalige stadsherberg is van algemeen belang voor de provincie Drenthe op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de hoge waarde van het gebouw waarin onder meer een herberg en de Kamer van Koophandel was gevestigd als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van de stedelijke horeca- en handelsvoorzieningen in Drenthe omstreeks 1880; en de waarde van het gebouw als uitdrukking van de historische positie van Meppel als handelscentrum in de provincie Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • als representant van een stadsherberg uit omstreeks 1880 in een Ambachtelijk-tradtionele bouwtrant met enige Neoclassicistische kenmerken
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige en detaillering in een Ambachtelijk-tradtionele bouwtrant met enige Neoclassicistische kenmerken

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de beeldbepalende ligging van de voormalige stadsherberg aan het plein in het centrum van Meppel

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van de voormalige stadsherberg
  • vanwege de waarde van de voormalige stadsherberg in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en de redelijke mate van gaafheid van het bebouwingsbeeld van de omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de stadsherberg in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken