Schoolgebouw Meppel

Inleiding

Een in 1916 als “Rijks Kweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen” gebouwd SCHOOLGEBOUW. Het pand is een representant van vroeg twintigste-eeuwse schoolbouw in zorgvuldige Overgangsarchitectuur. In 1926 is het pand aan de achterzijde uitgebreid. Thans is het in gebruik als Centrum voor Beeldende Kunst. Aan de oostzijde is recentelijk drie bouwlagen hoge nieuwbouw verrezen.
De school ligt direct aan de weg en vormt een beeldbepalend onderdeel van de gevelwand langs de Heerengracht, onderdeel van de cultuurhistorisch waardevolle grachtengordel van Meppel. Voor de provinciale bescherming is alleen de voorgevel van het pand van belang.

Omschrijving

Het uit twee bouwlagen bestaande SCHOOLGEBOUW op L-vormige plattegrond is opgetrokken in rood/bruine baksteen op een uitkragend trasraam van bruine metselklinker onder een afzaat van rode vormsteen. De voorgevel is opgebouwd met in het midden een inspringend verticaal geveldeel dat tot in het dak doorloopt. Dit komt tevens tot uiting in een dieper gelegen middengedeelte van de kap en een verkropte uitkragende bakgoot.
Het pand wordt gedekt door een samengesteld afgeplat schilddak belegd met rood geglazuurde verbeterde Hollandse pan. In het midden van het noordelijk dakschild een dakkapel met 2 vensters voorzien van 6-ruits houten roedenverdeling; rondboogfronton; zinken rondboogvormig dak; uitkragende geprofileerde daklijst en bakgoten. Aan weerszijden een dakkapel met 2 vensters voorzien van 6-ruits houten roedenverdeling; overkragend zadeldak met houten bakgoot op klossen; windveer.
De gevels van het linker en rechter lid worden op de verdieping geleed door twee maal een dubbel H-venster voorzien van tussenstijl; bovenlicht met 6-ruits roedenverdeling; natuurstenen lekdorpel; per paar vensters onder natuurstenen latei en gemetselde segmentboog van rode baksteen. In het inspringende tussenlid twee enkele staande vensters, verder als hiervoor beschreven. Over de gehele breedte een gemetseld fries in witte baksteen met uitkragende vlakverdeling in oranje baksteen; onder de verdiepingvensters een natuurstenen cordonlijst over de gehele breedte van de gevel.
De gevels op de begane grond van het linker en rechter lid worden geleed door getoogde samengestelde T-vensters onder gemetselde segmentboog, met elkaar verbonden door gemetselde band van rode baksteen. De vensters hebben een 4-ruits bovenlicht met bewerkte tussenstijlen en een forse, geprofileerde tussenstijl tussen venster en bovenlicht; onder in ieder venster een liggende vierkante 4-ruits roedenverdeling; natuurstenen onderdorpel. Onder de onderdorpels een uitkragende lijst van rode vormsteen, waaronder ventilatieopeningen met gemetselde lekdorpel.
De entree is gelegen in het midden van de symmetrische voorgevel en bestaat uit een dubbele paneeldeur met vierkante vlakverdeling; natuurstenen latei; natuurstenen onderdorpel; segmentboogvormig 5-ruits bovenlicht voorzien van bewerkte tussenstijlen; gemetselde segmentboog van rode baksteen.

Waardering

Het schoolgebouw is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het schoolgebouw vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van regionale onderwijsvoorzieningen uit omstreeks 1915 in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het schoolgebouw uit circa 1915 als bijzondere uitdrukking van een regionale onderwijsvoorziening in Overgangsarchitectuur in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de opvallende en zorgvuldige detaillering in Overgangsarchitectuur

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de betekenis van het schoolgebouw vanwege de beeldbepalende ligging als onderdeel van de gevelwand langs de Heerengracht, onderdeel van de cultuurhistorisch waardevolle grachtengordel van Meppel.

Gaafheid

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van de voorgevel van het schoolgebouw;
  • vanwege de vanwege de waarde van het schoolgebouw in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en de redelijke mate van gaafheid van het bebouwingsbeeld van de omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het schoolgebouw in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken