Schoolgebouw Hoogeveen

Inleiding

Het voormalige SCHOOLGEBOUW van de Huishoud- en Industrieschool is gebouwd in 1918 in een zorgvuldige Interbellumarchitectuur. Op hoofdlijnen is het gebouw oorspronkelijk. Wel is het pand op detailniveau gewijzigd. Ook is het hoofdvolume aan de achterzijde uitgebreid. Deze achterliggende aan- en uitbouwen vallen wegens onvoldoende monumentale waarde niet onder provinciale bescherming. Het gebouw ligt in de rooilijn op een beeldbepalende locatie aan de doorgaande uitvalsweg, heeft een rechthoekige tuin dat is aangelegd met bosschages en recente bestrating. De perceelgrenzen wordt afgebakend door een ijzeren hekwerk op een gemetseld muurtje.

Omschrijving

Het SCHOOLGEBOUW heeft een voornamelijk rechthoekige plattegrond, is opgetrokken in
bruinrode baksteen in kruisverband op een trasraam, heeft twee bouwlagen en een opvallende mansardedak met een knik, een grote brede overstekende kap met een geprofileerde gootlijst en aan weerszijden over de voorgevel verlopende zinken hemelwaterafvoeren. Het dak is gedekt met nieuwe glimmende Nieuwe Verbeterde Holle pan. De noordelijke-, westelijke- en zuidelijke kap zijn elk voorzien van twee forse dakkapellen die het dakvlak doorsnijden en met de onderzijde rusten op de gootlijst. Kozijnen en gootlijsten zijn vermoedelijk vervangen, detaillering wel oorspronkelijk. Op het zuidelijke dakschild zit naast een dakkapel een gemetselde schoorsteen.
De gevelgeleding is symmetrisch en bestaat uit: een middenpartij met entree met aan weerszijden (van buiten naar binnen) twee grote drielichts vensters met drielichts bovenlicht en twee kleine staande vensters met bovenlicht op de begane grond en de verdieping, alle voorzien van een strekkenlaag. Boven de entree een staand venster met bovenlicht. Onder het uitkragende dak bevindt zich rondom een brede gemetselde daklijst van verticaal gemetselde bakstenen. De zuidelijke zijgevel heeft drie dubbelvensters met twee staande vensters met bovenlicht en een zij-ingang met stoep en afdak. De noordzijde is geleed door vier dubbele vensters met dubbel bovenlicht. Een achteraanbouw heeft een balkonhek en een idem venster. De lekdorpels bestaan uit tegels.
De dakopbouw heeft een mansardekap, een dubbelvenster met dubbel bovenlicht met een
langwerpig ruitvormig siermotief van metselwerk in de topgevel. Onder het venster bevindt zich een ingemetselde naamplaat met een omlijsting van een koppenlaag met de tekst:’huishoud- en industrieschool anno 1917′. Het mestelwerk in de gevel vertoont renovatiesporen van opnieuw invoegen.
De entree wordt gevormd door een open, gemetselde portiek, twee treden van tegel- en metselwerk en een rondboog bestaande uit drie archivolten op natuurstenen/betonnen
neggen. Onder de, niet originele, deuren bevind zich een onderdorpel van natuursteen/beton. Om de deur is de halfronde omlijsting van glas in lood nog aanwezig samen met een verticaal ingemetselde brievenbus. Boven de entree bevinden zich aan weerszijden twee blokvormige sierelementen van natuursteen/beton. Hiertussen zit een lijst die uitloopt in een punt en samenkomt in een siersluitsteen waarin een vlaggenmast geplaatst is.
De aanbouw van iets donkerder baksten verspringt, heeft een platdak met een uitkragende goot en een gevelgeleding van kruisvensters en staande vensters.

Waardering

Het schoolgebouw is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het schoolgebouw vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van regionale onderwijsvoorzieningen uit omstreeks 1915 in Drenthe

Architectuurhistorische waarde:

  • vanwege de waarde van het schoolgebouw uit circa 1918 als bijzondere uitdrukking van een regionale onderwijsvoorziening in Interbellumarchitectuur in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de opvallende en zorgvuldige detaillering in Interbellumarchitectuur

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de betekenis van het schoolgebouw vanwege de beeldbepalende ligging als onderdeel van de gevelwand met villa-achtige bebouwing langs de uitvalsweg ten noorden van het centrumgebied van Hoogeveen

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van de voorgevel van het schoolgebouw;
  • vanwege de vanwege de waarde van het schoolgebouw in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en de redelijke mate van gaafheid van het bebouwingsbeeld van de omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het schoolgebouw in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken