Recreatiewoning Norg

Inleiding

De RECREATIEWONING uit omstreeks 1925 in Expressionistische stijl met kenmerken van de Amsterdamse School heeft een opvallende, expressieve rieten kap. De recreatiewoning maakt deel uit van het Norger recreatiegebied de Langeloër Duinen. In hetzelfde bosgebied komen nog een aantal (rijks)monumentale recreatiewoningen voor, waaronder de woning Postmaatseweg 33 die eveneens in procedure is om te worden aangewezen als provinciaal monument. Het pand van het zogenaamde “flessentype” is mogelijk op onderdelen iets aangepast. Deze wijzigingen zijn echter ondergeschikt aan het authentieke beeld. In het linker dakschild zijn twee niet originele dakvensters aangebracht. De woning, met aan de achterzijde een bijbehorende gemetselde BERGING onder lessenaarsdak, is fraai gelegen op een ruim perceel aan de bosrand en grenzend aan een heideveldje.

Omschrijving

De uit 1 bouwlaag bestaande RECREATIEWONING op samengestelde plattegrond, is opgetrokken in rood genuanceerde baksteen. De linker- en achtergevel zijn vervaardigd uit lichtgeel geschilderd houten potdekselwerk op een baksteen onderbouw. Het geheel wordt gedekt door een expressief vormgegeven rieten kap met ruim overstek. Op de nok een grijs gesmoorde rietvorst en op het rechter dakschild een hoog opgaande schoorsteen van rode baksteen met uitkragend metselwerk. Links en rechts heeft de woning een in afmeting verschillende rechthoekige uitbouw, waardoor een brede achtergevel ontstaat.
Het rieten dak welft, op de hoeken zelfs tot vlak boven de grond, over de uitbouwen heen.
De gevels worden geleed door samengestelde vensters met in de uitbouwen een horizontale roedenverdeling, terwijl de overige vensters een kruislingse roedenverdeling hebben.
De entree is gelegen in de voorgevel en bestaat uit dubbele openslaande tuindeuren met vensters met een 8-ruits roedenverdeling; aan weerszijden een 6-ruits zijlicht; gemetselde trap van vijf treden die leidt naar de lager gelegen tuin.

Waardering

De recreatiewoning met berging is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • de recreatiewoning met berging vertegenwoordigt hoge cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de voor de Drentse geschiedenis typerende ontwikkeling van de recreatieve voorzieningen rond 1925

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de recreatiewoning met berging gebouwd rond 1925 als bijzondere uitdrukking van Expressionistische architectuur met kenmerken van de Amsterdamse School in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp van het exterieur;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Expressionistische architectuur met kenmerken van de Amsterdamse School
  • vanwege het innovatieve karakter als uitdrukking van de typologische ontwikkeling van de recreatiewoning in de jaren twintig van de vorige eeuw

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de betekenis van de recreatiewoning met berging als beeldbepalend onderdeel van de recreatieve bebouwing van het bosgebied de Langeloër Duinen, waaronder de nabijgelegen recreatiewoning Postmaatseweg 33 die eveneens in procedure is om te worden aangewezen als provinciaal monument,
  • vanwege de ensemblewaarde van de recreatiewoning in combinatie met de berging als essentiële onderdelen van een recreatief complex dat als representant van recreatieve voorzieningen in Drenthe in cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig opzicht van belang is;

Gaafheid

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur van de recreatiewoning met bijbehorende berging;
  • vanwege de waarde van de recreatiewoning in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur van het recreatieve bosgebied de Langeloër Duinen

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de recreatiewoning met berging in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken