Recreatiewoning Norg

Inleiding

Een rond 1930 in Interbellumarchitectuur gebouwd woonhuis, volgens de eigenaar ontworpen door de architect Jacob Ekhart uit Norg. Het woonhuis heeft een bestemming als permanente woning, maar werd oorspronkelijk gebouwd als RECREATIEWONING. De woning maakt deel uit van het Norger bosgebied de Langeloër Duinen. In hetzelfde bosgebied komen nog een aantal (rijks)monumentale recreatiewoningen voor, waaronder de woning Postmaatseweg G26 die eveneens in procedure is om te worden aangewezen als provinciaal monument. De relatief forse woning is nog grotendeels authentiek, behalve de aangebouwde garage waarvan de oorspronkelijke garagedeuren zijn volgens de eigenaar rond 1980 vervangen door een kozijn met venster. Ook de dakkapel op het achterste dakschil is (waarschijnlijk naar oud voorbeeld) vervangen. Voor het originele glas-in-lood van de serre zijn voorzetramen geplaatst. Het vrijstaande pand staat op een ruim perceel omgeven door bos.

Omschrijving

Het woonhuis, oorspronkelijk gebouwd als RECREATIEWONING bestaat uit een bouwlaag op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in gele baksteen op een hoog trasraam van gesinterde metselklinker. Het geheel wordt gedekt door een overstekend rieten wolfdak voorzien van rode keramische nokvorst, met een fors overstek ter plaatse van de wolfeinden. De overkragende gedeelten van de kap zijn aan de onderzijde afgewerkt met wit geschilderde kraaldelen. Op de nok een van gele baksteen gemetselde schoorsteen. In het achterste dakschild een dakkapel onder een opwipper in het rieten dak; twee vierkante vensters met 4-ruits roedenverdeling met onderlangs een rij keramische vorsten.
Tegen de gehele linkergevel van de woning is een forse gemetselde serre van gele baksteen op hoog trasraam van gesinterde klinkers onder een overkragend plat dak aangebracht. Deze serre heeft een porte brisee in voor- en zijgevel. Zowel de deuren als de staande vensters rondom zijn voorzien van glas-in-lood, waartegen voorzetbeglazing is aangebracht. In de gevel boven de serre een 6-ruits paneeldeur die toegang geeft tot het platte dak; aan weerszijden een 8-ruits staand zijlicht.
Langs de rechter gevel van het woonhuis een aangebouwde, aan de achterzijde doorlopende garage onder plat dak. In de voorste gevel een 2-ruits liggend venster met houten lekdorpel. De garagedeuren aan de achterzijde zijn verwijderd en vervangen door een kozijn met glas. Aan de rechterzijde van de garage een niet origineel afdak.
De achtergevel van het woonhuis wordt geleed door een groep van 3 en een groep van 6 staande vensters met een doorlopende houten lekdorpel. In de voorgevel, links van de entree een groep van 6 staande vensters met houten lekdorpel.
De entree is gelegen in het rechter gedeelte van de voorgevel en bestaat uit een deelbare houten paneeldeur met getoogd 4-ruits venster; aan weerszijden een staand zijlicht voorzien van glas-in-lood; gemetselde stoep van gesinterde metselklinker met links een brede en rechts een smalle gemetselde plantenbak; voor de entree een gemetselde trap naar de lager gelegen tuin.

Waardering

Het woonhuis, oorspronkelijk gebouwd als RECREATIEWONING is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • Het woonhuis, oorspronkelijk gebouwd als recreatiewoning vertegenwoordigt hoge cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de voor de Drentse geschiedenis typerende ontwikkeling van de recreatieve voorzieningen rond 1930

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het woonhuis, oorspronkelijk gebouwd als recreatiewoning gebouwd rond 1930 als bijzondere uitdrukking van Interbellumarchitectuur met elementen van de Engelse Landhuisstijl in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp van het exterieur;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Interbellumarchitectuur met elementen van de Engelse Landhuisstijl

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de betekenis van het woonhuis, oorspronkelijk gebouwd als recreatiewoning als beeldbepalend onderdeel van de recreatieve bebouwing van het bosgebied de Langeloër Duinen, waaronder de nabijgelegen recreatiewoning Postmaatseweg G26 die eveneens in procedure is om te worden aangewezen als provinciaal monument

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van het woonhuis, oorspronkelijk gebouwd als recreatiewoning;
  • vanwege de waarde van het woonhuis, oorspronkelijk gebouwd als recreatiewoning in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur van het recreatieve bosgebied de Langeloër Duinen

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het woonhuis, oorspronkelijk gebouwd als recreatiewoning in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken