Recreatiewoning Norg

Inleiding

Omstreeks 1935 in Interbellumarchitectuur gebouwde DUBBELE RECREATIEWONING waarin tevens invloeden van de Amsterdamse School zijn te herkennen. Het pand is tegenwoordig in gebruik als beheerderwoning en receptie voor het recreatiepark ‘Den en Duin’, een heuvelachtig recreatiegebied in de bossen bij Norg temidden van diverse onder architectuur gebouwde recreatiewoningen uit dezelfde periode. In oorsprong is het terrein gelieerd aan de coöperatieve werknemersvereniging De Toekomst uit Groningen. Het sober vormgegeven gebouw heeft een opmerkelijke indeling met een topgevel met deur in de voorgevel en een gespiegelde indeling van de achtergevel. De gevels zijn grotendeels authentiek, maar in het voorste dakschild zijn een aantal forse, niet originele dakvensters aangebracht. De recreatiewoning ligt vrijstaand in het bos, temidden van een aantal historische recreatiewoningen die deel uitmaken van hetzelfde terrein, te weten ‘Hoek’, ‘Witte Hoek’ en ‘Wigwam’. Ook deze recreatiewoningen zijn in procedure om te worden aangewezen als provinciaal monument.

Omschrijving

De DUBBELE RECREATIEWONING is gebouwd op een in hoofdvorm rechthoekige plattegrond en heeft een hoofdvolume onder dwarsgeplaatst zadeldak. Aan beide zijgevels een naar achteren geplaatste lagere uitbouw onder dwars zadeldak, waarvan de achtergevel, samen met die van het hoofdvolume een rechte gevelwand vormt. Beide uitbouwen hebben een platte overkapping met terras aan de voorzijde, waardoor de plattegrond rechthoekig wordt.
Het uit 1 bouwlaag bestaande pand is opgetrokken in rode baksteen op een trasraam van paars gesinterde metselklinker. Het geheel wordt gedekt door een samengestelde overkragende kap belegd met een grijs gesmoorde verbeterde Hollandse pan. In het midden van het hoofdvolume een gemetselde nokschoorsteen met uitkragende rand. Verder zinken mastgoot in metalen beugels en zinken hemelwaterafvoer.
Beide overdekte terrassen hebben aan de voorzijde een gemetselde borstwering met metalen paal, waarop de hoek van de overkapping rust; op de rechter borstwering nog het originele houten 10-ruits windscherm.
De voorgevel heeft een middenrisaliet met topgevel onder een zadeldak, dat haaks op dat van het hoofdvolume staat. Net als de voorgevel is ook het middenrisaliet symmetrisch ingedeeld met een originele opgeklampte deur met 4-ruits venster; aan weerszijden van de deur een vierkant 4-ruits venster met rollaag aan de onderzijde; smal staand 3-ruits venster in de topgevel. De voorgevel van het hoofdvolume wordt geleed door drie gekoppelde 6-ruits vensters aan weerszijden van het risaliet.
In de zijgevels van het hoofdvolume drie gekoppelde deuren met staand venster die uitkomen op het houten terras; in de voorgevel van de uitbouwen een samengesteld liggend venster.
De gespiegelde achtergevel heeft in het midden een kleine vierkante aanbouw onder plat dak. Van daaruit naar beide zijden eerst een deur met staand venster, vervolgens twee maal twee gekoppelde 4-ruits vensters met 2-ruits bovenlicht, een deur met staand venster en een smal liggend venster hoog in de muur.
De entree wordt gevormd door de al eerder beschreven deur in het middenrisaliet in de voorgevel. Hiervoor een gemetselde stoep van rode baksteen en aan weerszijden een gemetselde bloembak van paars gesinterde metselklinker die de lijn van het risaliet volgt.

Waardering

De dubbele recreatiewoning is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • de dubbele recreatiewoning vertegenwoordigt hoge cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de voor de Drentse geschiedenis typerende ontwikkeling van de recreatieve voorzieningen rond 1935

Architectuurhistorische waarde:

  • vanwege de waarde van de dubbele recreatiewoning gebouwd rond 1935 als bijzondere uitdrukking van Interbellumarchitectuur met elementen van de Amsterdamse School uit circa 1935 in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp van het exterieur;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Interbellum-architectuur met elementen van de Amsterdamse School
  • vanwege het innovatieve karakter als uitdrukking van de typologische ontwikkeling van de recreatiewoning in de jaren dertig van de vorige eeuw

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de betekenis van de dubbele recreatiewoning als essentieel onderdeel van het complex ‘Den en Duin’ dat als representant van recreatieve voorzieningen in Drenthe in cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig opzicht van belang is;
  • vanwege de ensemblewaarde in relatie tot de andere vooroorlogse recreatiewoningen op het terrein, te weten ‘Hoek’, ‘Witte Hoek’ en ‘Wigwam’, die eveneens in procedure zijn om te worden aangewezen als provinciaal monument

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van de dubbele recreatiewoning;
  • vanwege de waarde van de dubbele recreatiewoning in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur van het complex ‘Den en Duin’

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de dubbele recreatiewoning in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken