Pompgebouw Meppel

Inleiding

Een in 1925 in Overgangsarchitectuur gebouwd POMPGEBOUW dat deel uitmaakt van het sluiscomplex ‘de Paradijssluis’. Het gebouw heeft samenhang met de in 2002 geheel herbouwde schutsluis en de nabijgelegen sluiswachterswoning en het naastgelegen pompgebouw uit 1955. Het gehele complex vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als sluiscomplex in de Drentse Hoofdvaart, als belangrijke historisch-infrastructurele ontwikkelingsas in Drenthe. Het pompgebouw is nog steeds als zodanig in gebruik. een sluiscomplex met schutsluis in de Drentse Hoofdvaart. In 1955 is nog een pompgebouw gebouwd. Verder bevindt zich hier een sluiswachterswoning die sterk gewijzigd is. Bescherming betreft hier het pompgebouw uit 1925. Het pompgebouw is nog steeds als zodanig in gebruik.

Omschrijving

Het POMPGEBOUW heeft een rechthoekige plattegrond is opgetrokken in een rood/bruine baksteen op een trasraam. Het gebouw wordt gedekt door een overkragend schilddak belegd met een oranje verbeterde Hollandse pan, brede bakgoot in houten betimmering op geprofileerde klossen, op het zuidelijke dakschild een houten dakkapelletje, uitkragend platdak met gootlijst op klossen en twee 4-ruitsvensters.
De noord- en zuidgevel worden geleed door een H-venster en een blind venster op oranje geglazuurde, geprofileerde raamdorpelstenen en een bovenlicht met 6-ruits roedenverdeling, natuurstenen latei, natuursteen neggenblokken. In de oostgevel een dichtgemetseld deel, een metalen deur met bovenin een ventilatieluik voorzien van metalen lamellen onder een natuurstenen latei, neggenblokken en een gemetselde stoep. In de westelijke gevel een houten deur onder latei, neggenblokken, vierruits bovenlicht onder latei. In alle gevels gemetselde banden van twee lagen donkere baksteen, gemetseld fries van uitkragend vertikaal metselwerk.
De uitstroomopeningen onder in de zuidgevel bestaan uit een gemetselde segmentboog van rode baksteen voorzien van granieten aanzet- en sluitsteen, gemetselde pijlers met natuurstenen afdekplaat, daarover een stalen brug met houten wegdek en metalen hekwerk over de gehele breedte. Langs de westelijke gevel een gemetselde trap voorzien van stalen hekwerk met leuning en granieten randafwerking. In de zuidelijke gevel een natuurstenen gevelsteen met daarop “1925”.

Waardering

Het pompgebouw is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde:

  • het pompgebouw vertegenwoordigt hoge cultuurhistorische waarde als representant van de infrastructurele ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande civieltechnische ontwikkelingen in de jaren twintig van de vorige eeuw in Drenthe; meer specifiek vanwege de infrastructurele en civieltechnische ontwikkelingen langs de Drentse Hoofdvaart die van cultuurhistorisch belang is als historisch-infrastructurele ontwikkelingsas van Drenthe

Civieltechnische en architectuurhistorische waarde:

  • als voorbeeld van een pompgebouw in Overgangsarchitectuur uit 1925
  • vanwege de esthetische en civieltechnische kwaliteiten van het ontwerp
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Overgangsarchitectuur

Stedenbouwkundige / ensemblewaarde

  • vanwege de beeldbepalende ligging van het pompgebouw als onderdeel van het sluiseiland aan/over de Drentse Hoofdvaart die van cultuurhistorisch belang is als historisch-infrastructurele ontwikkelingsas van Drenthe
  • vanwege de ensemblewaarde in relatie tot de historisch-functionele samenhang met de overige onderdelen van het sluiscomplex van de Paradijssluis waarvan de sluis en de sluiswachterswoning als objecten wegens teveel wijzigingen niet voor provinciale bescherming in aanmerking komen
  • vanwege de ensemblewaarde in relatie tot de historisch-functionele samenhang met twee vergelijkbare pompgebouwen uit 1925 in de Drentse Hoofdvaart, te weten het rijksmonumentale pompgebouw van de Haveltersluis en het pompgebouw bij de Haveltersluis. Laatstgenoemd pompgebouw is eveneens in procedure om te worden aangewezen als provinciaal monument

Gaafheid / authenticiteit

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het pompgebouw
  • vanwege de waarde van het pompgebouw in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur van de directe omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het pompgebouw in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische, civieltechnische en stedenbouwkundige kenmerken