Pakhuis Meppel

Inleiding

Het PAKHUIS is gebouwd omstreeks 1800, het ligt iets achter de rooilijn op een zeer beeldbepalende hoeklocatie aan Kerkplein in het centrum van Meppel. Tegen achterste korte zijde is een ander pand aangebouwd. Dit pand betreft het voormalige transformatorhuis dat is gebouwd in de vorm van een Neorenaissancistisch woonhuis, en is aangewezen als beschermd rijksmonument. Het pand is op onderdelen gewijzigd, maar wordt gewaardeerd vanwege de herinnering aan het rijke Meppeler handelsverleden.

Omschrijving

Het PAKHUIS heeft een rechthoekige plattegrond, drie bouwlagen en een zadeldak tussen verhoogde tuitgevels, is gedekt met een rode rechtsdekkende holle pan en heeft bakgoten op ankers, de hemelwaterafvoer loopt over de gevel, een zinken vergaarbak aan de achterzijde. Verder is er een dakopbouw in de vorm van een gemetselde dakkapel onder een schilddak met een rondboog met venster.
De gevels zijn opgetrokken in een roodbruiner baksteen met aan de lange zijden gemetselde gevelopeningen onder een segmentboog, een gemetselde onderdorpel met diverse vensters, zoals aan de lange zijde van Kerkplein een groot dubbel T-venster, een dubbelvenster met halfrond bovenlicht en vensters met gietijzeren staafankers.
In de tuitgevel bevinden zich twee boven elkaar geplaatste dubbele opgeklampte luiken, op de begane grond gepleisterde gevel met staande vensters, een deur met bovenlicht en een opgeklampte deur met rond kijkvenster en houten luiken onder segmentboog.
Vanwege de functie is de gevel aan het Kerkplein voorzien van reclame-uitingen. Verder zijn boven de vensters markiezen aangebracht.

Waardering

Het pakhuis is van algemeen belang voor de provincie Drenthe op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het pakhuis als bijzondere uitdrukking van de historische positie van Meppel als knooppunt van weg- en waterwegen, en de daaruit voortvloeiende functie van centrum voor handel en scheepvaart in de provincie Drenthe aan het begin van de negentiende eeuw

Architectuurhistorische waarde:

  • als representant van een pakhuis uit circa 1800 in Ambachtelijk-traditionele trant
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Ambachtelijk-traditionele trant

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de zeer beeldbepalende ligging van het pakhuis op een beeldbepalende hoeklocatie aan Kerkplein in het centrum van Meppel.
  • vanwege de ensemblewaarde van het pakhuis in relatie tot het tegen de achtergevel aangebouwde rijksmonumentale trafohuis Kerkplein 12

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het pakhuis
  • vanwege de waarde van het pakhuis in relatie tot de redelijke mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld van de omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het pakhuis in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken