Ophaalbrug Meppel

Inleiding

Een omstreeks 1929 gebouwde OPHAALBRUG van het Amsterdamse type, bekend als Emmabrug of Tipbrug, over de oude loop van de Hoogeveense Vaart. De waterweg vormt een onderdeel van de grachtengordel rond het centrumgebied van Meppel. Het oorspronkelijk bij de brug behorende brugwachtershuisje, gecombineerd met een urinoir, is in de jaren ’90 van de twintigste eeuw gesloopt. De in 2003 gerestaureerde brug ligt beeldbepalend aan de Prinsengracht en is van belang voor de geschiedenis van de infrastructurele en civieltechnische ontwikkelingen uit de jaren twintig van de vorige eeuw in Drenthe.

Omschrijving

De OPHAALBRUG is bestemd voor normaal verkeer met een middengedeelte voor auto’s en aan weerszijden een voetpad.
De brug bestaat uit een constructie van staal met klinknagels. De balans en de bovenste delen van de hameipoort van de brug zijn uitgevoerd in geklonken, ijzeren vakwerk; de hamei vormt tevens de draaias.
Verder een ijzeren hekwerk op zowel de kademuur als de val. De landhoofden zijn uitgevoerd in metselwerk met afgeronde natuurstenen schampblokken op de hoeken.

Waardering

De ophaalbrug is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • de ophaalbrug vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als representant van de infrastructurele en civieltechnische ontwikkelingen in de jaren twintig van de vorige eeuw en als onderdeel van de Meppeler waterwegen, het belangrijkste knooppunt van waterwegen in Drenthe

Civieltechnische waarde

  • als voorbeeld van een ophaalbrug uit 1927 met in geklonken vakwerk uitgevoerde, ijzeren balans en hameipoort
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering

Stedenbouwkundige / ensemblewaarde

  • vanwege de beeldbepalende ligging van de ophaalbrug over de oude loop van de Hoogeveense Vaart in het cultuurhistorisch waardevolle stelsel van waterwegen rond het centrum van Meppel

Gaafheid / authenticiteit

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van de ophaalbrug
  • vanwege de waarde van de draaibrug in relatie tot de redelijke mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en de redelijke mate van gaafheid van het bebouwingsbeeld van de stedelijke omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de ophaalbrug in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, civieltechnische en stedenbouwkundige kenmerken