Lijkwagenhuis Diever

Inleiding

Een in 1913 in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant gebouwd LIJKWAGENHUIS gesitueerd op de brink langs de Bosweg in Diever. Het huisje werd gebouwd in opdracht van de “Vereeniging Lijkwagendienst” te Diever. Het vrijstaande gebouwtje heeft een functionele samenhang met het nabijgelegen baarhuis op de begraafplaats van Diever. Het baarhuis is eveneens in procedure om te worden aangewezen als provinciaal monument. De lijkwagen werd gestald in dit gebouwtje, dat op gemeenschappelijk beheerde grond is gesitueerd op een centrale plaats in het dorp, dichtbij de begraafplaats. Het pand, met de uitrijdeuren aan de achterzijde, staat temidden van de oude bomen op de brink. Er is geen erfverharding aangebracht.

Omschrijving

Het vrijstaande en op rechthoekige plattegrond gebouwde LIJKWAGENHUISJE is opgetrokken in rode baksteen. Het wordt gedekt door een ter plaatse van de topgevels overstekend zadeldak voorzien van gesmoorde Tuiles du Nord pannen, een geprofileerde windveer, houten makelaar aan voor- en achterzijde en klossen.
De noordelijke zijgevel wordt geleed door een staand opgeklampt luik en smeedijzeren staafankers. In de westelijke topgevel (achterzijde) een dubbele opgeklampte inrijdeur voorzien van twee opgeklampte luiken; bovenlangs een gemetselde strekkenlaag in bruine baksteen; bovenin de topgevel een staand ventilatierooster met horizontale houten lamellen. In het midden van de zuidelijke zijgevel een hoog staand opgeklampt luik; aan weerszijden een smal, hoger geplaatst opgeklampt luik; smeedijzeren staafankers.
Rechts in de oostelijke voorgevel een opgeklampte houten deur; links een opgeklampt smal staand luik; in de topgevel een houten ventilatierooster als aan de achterzijde.

Waardering

Het lijkwagenhuis is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het lijkwagenhuis vertegenwoordigt hoge cultuurhistorische waarde als representant van de grafcultuur in Drenthe rond 1915

Architectuurhistorische waarde

  • als voorbeeld van een lijkwagenhuis in Ambachtelijk-traditionele trant uit circa 1915
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering van het lijkwagenhuis in Ambachtelijk-traditionele trant

Stedenbouwkundige / ensemblewaarde

  • vanwege de aardige ligging van het lijkwagenhuis op de brink in de cultuurhistorisch waardevolle kern van Diever
  • vanwege de betekenis van de het lijkwagenhuis en het nabijgelegen baarhuis als essentiële onderdelen van een funerair complex dat als representant van de historische Drentse grafcultuur in cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig opzicht van belang is;

Gaafheid / authenticiteit

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van het lijkwagenhuis
  • vanwege de waarde van het lijkwagenhuis in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het de redelijke mate van gaafheid van het bebouwingsbeeld van de brinkruimte in Diever

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het lijkwagenhuis in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken