Kosterswoning Anloo

Inleiding

Een omstreeks 1890 in Ambachtelijk-traditionele stijl gebouwde KOSTERSWONING. Het pand is gesitueerd op de cultuurhistorisch waardevolle brink van Anloo naast de Magnuskerk (Rijksmonument) en binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Anloo. De woning is op een aantal punten gewijzigd; er is een niet originele voordeur geplaatst en in de dakkapel aan de voorzijde is een kunststof kozijn zonder roedenverdeling geplaatst. De cultuurhistorische waarde van het pand wordt voor een groot deel bepaald door de open ligging op de brink en door de visuele en functionele samenhang met de kerk en de pastorie (beide Rijksmonument). De
kosterswoning heeft een sobere erfindeling. Het oude hekwerk rond de woning is onlangs vervangen door een beukenhaag.

Omschrijving

De uit 1 bouwlaag bestaande KOSTERSWONING op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in rood/bruine baksteen. Het pand wordt gedekt door een schilddak belegd met een gesmoorde platte Friese pan; geprofileerde daklijst; geprofileerde gootlijst; houten bakgoten; twee gemetselde nokschoorstenen. Houten dakkapel onder zadeldak in het midden van de voorgevel belegd met een zwarte opnieuw verbeterde Hollandse pan; kunststof dakgoot; kunststof kantelraam; houten windveer. De daklijst wordt onderbroken ter plaatse van de dakkapel aan de voorzijde.
De voorgevel wordt geleed door drie T-vensters; gemetselde segmentboog; wit gepleisterd boogveld met decoratie; bij het middelste venster is de decoratie verwijderd; houten onderdorpel.
Entree die bestaat uit een niet originele deur; liggend bovenlicht; gemetselde segmentboog; gepleisterd boogveld waaruit de decoratie is verdwenen; houten onderdorpel.
De zuidelijke zijgevel wordt geleed door twee T-vensters als in de voorgevel; staand T-venster onder rollaag met houten onderdorpel.
De noordelijke zijgevel is op dezelfde wijze ingedeeld als de zuidelijke gevel, echter het linker venster is aan de onderzijde op niet originele wijze ingekort.
In de achtergevel een deur als in de voorgevel. Tegen de noordelijke zijde van de achtergevel een aangebouwde garage die is opgetrokken in rood/bruine baksteen; schilddak voorzien van gesmoorde platte Friese pan; dubbele opgeklampte garagedeuren; metalen roosvenster onder
rollaag.

Waardering

De kosterswoning is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het woonhuis gebouwd als kosterswoning vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een kerkelijke dienstwoning op het Drentse platteland uit het einde van de negentiende eeuw

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de kosterswoning in Ambachtelijk-traditionele trant uit omstreeks 1890 als representant van woonhuisarchitectuur aan het einde van de negentiende eeuw in Drenthe;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de (deels oorspronkelijke) detaillering in Ambachtelijk-traditionele trantStedenbouwkundige/ensemble waarde:
  • vanwege de bijzondere betekenis van de kerkelijke dienstwoning voortkomend uit de beeldbepalende ligging op de brink in Anloo
  • vanwege de ensemblewaarde van de kosterswoning met de naastgelegen Nederlands Hervormde kerk en de tegenoverliggende voormalige pastorie die beide zijn aangewezen als beschermde rijksmonumenten

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van de kosterswoning;
  • vanwege de vanwege de waarde van de kosterswoning in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en de redelijke mate van gaafheid van het bebouwingsbeeld van de omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de kosterswoning in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken