Kop-rompboerderij Vledder

Inleiding

Een KOP-ROMPBOERDERIJ met STOOKHOK en TOEGANGSHEK. Het betreft hier evenwel een bijzonder type opgebouwd uit een omstreeks 1860 in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant gebouwde boerderij met een later voorgebouwd, fors voorhuis opgebouwd uit twee bouwlagen en een kap.
In 1965 is het pand gerestaureerd waarbij tegen de westelijke zijgevel een twee bouwlagen hoge rechthoekige serre onder plat dak werd geplaatst. Omstreeks 1995 is aan beide zijden van de boerderij een niet originele dakkapel geplaatst.
Het terrein waarop de boerderij is gelegen maakt deel uit van het Landgoed ‘Vledderhof’.
Deze naam komt ook voor op beide gemetselde pijlers aan de ingang van de oprijlaan.
Erfindeling met lange oprijlaan, gazon en enkele oude bomen. Later zijn minder oorspronkelijke onderdelen aan de erfinrichting toegevoegd.

Omschrijving

Het voorhuis van de VILLABOERDERIJ bestaat uit twee bouwlagen, is gebouwd op een rechthoekige plattegrond en opgetrokken in wit gepleisterd metselwerk. Het voorhuis wordt gedekt door een schilddak belegd met een zwart geglazuurde opnieuw verbeterde Hollandse pan.; niet originele geprofileerde daklijst en geprofileerde uitkragende bakgoot op klossen; nokhoekschoorsteen en nokschoorsteen, beide wit gepleisterd en voorzien van schoorsteenbord; niet originele dakvensters in westelijk dakschild.
De symmetrisch ingedeelde zuidelijke gevel wordt geleed door vier 6-ruits schuifvensters voorzien van houten onderdorpel; tevens vier dezelfde vensters op de verdieping.
In de westelijke gevel, rechts van de nieuwe serre, op de verdieping 1 en daaronder 2 vensters zoals hiervoor beschreven. Links van de serre op de begane grond 3 en op de verdieping 2 vensters zoals hiervoor beschreven.
De oostelijke gevel wordt op de verdieping geleed door vier 6-ruits schuifvensters als in de zuidgevel; daaronder eveneens 4 vensters als hiervoor beschreven. Verder een rechtgesloten portiek; paneeldeur; geprofileerd kalf; bovenlicht; natuurstenen onderdorpel; trekbel; gepleisterde stoep. In het midden tussen de vensters een paneeldeur met 2 vensters voorzien van smeedijzeren sierrooster; geprofileerd kalf; bovenlicht voorzien van smeedijzeren levensboom; houten deuromlijsting met hoofdgestel; brede natuurstenen onderdorpel en neut; natuurstenen stoep. De originele persiennes zijn voor de vensters op de benedenverdieping verwijderd. Wel zijn
smeedijzeren sierroosters voor de onderzijde van de vensters aangebracht.
De op rechthoekige plattegrond gebouwde schuur bestaat uit 1 bouwlaag en is opgetrokken in bruin/rode baksteen op een grijs gepleisterde plint. De boerderij wordt gedekt door een zadeldak met afgewolfd achterschild bedekt met riet en voorzien van een niet originele nokafwerking. Aan de voorzijde van de schuur ter plaatse van de krimp een niet originele dakkapel; decoratief uilenbord op achterzijde schuur.
De oostelijke gevel van de boerderij wordt geleed door twee schuifvensters als in het voorhuis; 7 getoogde gietijzeren stalvensters met 4-ruits roedenverdeling onder rollaag en voorzien van gemetselde lekdorpel; opgeklampte deur; dubbele opgeklampte deur.
De achtergevel wordt geleed door een opgeklampte baander die is gelegen in de uitgespaarde noordoost hoek van de achtergevel; twee getoogde 6-ruits gietijzeren vensters onder rollaag en voorzien van gemetselde lekdorpel; twee opgeklampte deuren, waarvan de linker onder een dakoplichting van het rieten dakschild.
De westelijke gevel van de schuur wordt geleed door vier gietijzeren stalvensters als aan de oostzijde; ter plaatse van de krimpen aan de westzijde een niet originele deur onder rollaag; staand 4-ruits venster onder rollaag en voorzien van houten onderdorpel; twee 6-ruits schuifvensters als in de voorgevel onder rollaag.
Westelijk van de boerderij een STOOKHOK op rechthoekige plattegrond die is opgetrokken in zwart geschilderde baksteen; zadeldak belegd met oranje verbeterde Hollandse pan; windveren; gemetselde schoorsteen met uitkragende rand; opgeklampte deur; getoogd 6-ruits gietijzeren venster; klein 4-ruits venster.
TOEGANGSHEK met aan weerszijden van het begin van de oprijlaan twee gemetselde pijlers; pijlers met een rode band van gemetselde baksteen; afwerkrand van rode baksteen aan de bovenzijde; daarop een krimpend gedeelte waarop een natuursteen plaat met een natuursteen leeuw; natuurstenen gevelsteen met daarin ‘Vledderhof’ in iedere pijler. Tussen de pijlers een tweedeling smeedijzeren hekwerk.

Waardering

Het boerderijcomplex met kop-romp-boerderij, stookhok en toegangshek is van algemeen belang voor de provincie Drenthe op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het voorhuis van de kop-rompboerderij als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het Drentse, gemengde boerenbedrijf rond 1900

Architectuurhistorische waarde

  • als bijzondere uitdrukking van een voorhuis van een forse kop-rompboerderij met twee bouwlagen in Ambachtelijk-traditionele stijl en een alleen voor wat betreft de hoofdvorm onder de bescherming vallende Fries/Groningse schuur en vrijstaande bijschuur
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het voorhuis van de boerderij
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering van het voorhuis van de boerderij in Ambachtelijk-traditionele stijl

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de zeer beeldbepalende ligging aan rand van de historische kern van Vries en als kenmerkend onderdeel van de historische agrarische bebouwing aan de rand van het van rijkswege beschermde gezicht van Vries

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het voorhuis van de boerderij
  • vanwege de waarde van de boerderij in relatie tot de gaaf bewaarde stedenbouwkundige structuur aan de rand van het van rijkswege beschermde gezicht van Vries

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de boerderij in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken