Koetshuis Frederiksoord

Inleiding

Een omstreeks 1875 gebouwd KOETSHUIS, behorende bij het Rijksmonument ‘Huis Westerbeek’. Het koetshuis is gebouwd in een sobere Neoclassicistische stijl. Het koetshuis staat ver van de Hoofdweg in het bospark achter het landhuis. Een weg van oude klinkers leidt naar de inrijdeuren en verder is het pand omgeven door groen en oude bomen. Het koetshuis is enige tijd in gebruik geweest als garage, is rond 1975 ingrijpend gerestaureerd, en doet tegenwoordig dienst als schuur.

Omschrijving

Het vrijstaande en op rechthoekige plattegrond gebouwde KOETSHUIS is opgetrokken in hout op een gemetselde onderbouw van bruin/rode baksteen. Het pand wordt gedekt door een overkragend zadeldak belegd met een oranje oude Hollandse pan; geprofileerde windveer; houten daklijst.
De zijgevels van het pand zijn blind opgetrokken, de achtergevel is niet zichtbaar.
De voorgevel wordt geleed door houten inrijdeuren; aan weerszijden een pilaster in blokpleisterwerk voorzien van kapiteel; daarop een brede houten gedecoreerde bovendorpel; tevens hoekpilasters in blokpleisterwerk; aan weerszijden van de deur een hoog staand rondboogvenster met 12-ruits roedenverdeling; boven de deuren in de topgevel een rondboogvenster in gepleisterde omlijsting met een tracering in halve radvorm. Vanaf de hoeken van de bovendorpel loopt een schuin geplaatste gepleisterde band naar de daklijst.

Waardering

Het koetshuis is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • de het koetshuis vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als complexonderdeel van Huis Westerbeek van waaruit de Maatschappij van Weldadigheid vanaf 1818 diverse landbouwkolonies in Drenthe heeft opgericht

Architectuurhistorische waarde

  • als bijzondere uitdrukking van een koetshuis gebouwd in de tweede helft van de negentiende eeuw in een sobere Neoclassicistische stijl
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in een sobere in Neoclassicistische stijl
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp

Stedenbouwkundige / ensemblewaarde

  • vanwege de ensemblewaarde van het koetshuis als essentieel complexonderdeel van het landgoed met het rijksmonumentale landhuis Huis Westerbeek, vanaf 1818 zetel van de voor Drenthe in cultuurhistorisch opzicht buitengewoon belangrijke Maatschappij van Weldadigheid, en gelegen binnen het gebied dat in procedure is voor aanwijzing als van rijkswege beschermde gezicht van Frederiksoord/Wilhelminaoord

Gaafheid / authenticiteit

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het koetshuis;
  • vanwege de waarde van het koetshuis in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld van het landgoed Huis Westerbeeck, waarvan het hoofdgebouw is aangewezen als beschermd rijksmonument, en gelegen binnen het gebied dat in procedure is voor aanwijzing als van rijkswege beschermd gezicht van Frederiksoord/Wilhelminaoord

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het koetshuis in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken