Kerktoren

Inleiding

De KERKTOREN is gebouwd in 1855 in een sobere Neo-Romaanse stijl. De toren vormt een restant van een Rooms-katholieke zaalkerk die eind jaren zestig is gesloopt. De toren ligt vrijstaand in een parkachtige omgeving en maakt deel uit van een parochiecentrum, Europaweg 143, met een sterk verbouwde, voormalige pastorie. De toren ligt in openbaar groen, aan de achterzijde is een wandelpad voorzien van een bomenrij naar de in begin jaren zeventig van de twintigste eeuw gerealiseerde nieuwe kerk. Het is de eerste RK kerk in Drenthe na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie die met een toren werd uitgevoerd. De toren vormde een beeldbepalend herkenningspunt en vormt een gebouwde uiting van het katholieke reveil van de tweede helft van de negentiende eeuw. Het complex vormt tevens een kenmerkende uitdrukking van de ontwikkelingen in het gebied; met de komst van de katholieke veenarbeiders uit het naburige Duitsland ontstonden in Zuidoost Drenthe op diverse plekken katholieke centra.

Omschrijving

De KERKTOREN heeft een vierkante plattegrond en een tentdak belegd met natuurstenen leien en een windvaan voorzien van vergulde haan. De toren is opgetrokken in een rode baksteen op een plint en heeft een opbouw van vier transen, gescheiden door natuurstenen waterlijsten, inspringende muurnissen met rondboog en rollaag. De oost-west as is symmetrisch en op de noord-zuid as asymmetrisch vanwege het feit dat de kerk oorspronkelijk deels was ingebouwd in de inmiddels gesloopte kerk. In de bovenste trans bevinden zich vier galmgaten onder de rondboog en hieronder wijzerplaten met vergulde tijdsaanduiding.
Op de westgevel van de vierde trans zitten muurankers waarin het bouwjaar ‘1855’ opgenomen is.
In de muurnis van de eerste trans op oost-west as zit een dichtgemetseld rozetvenster. West en oostzijde hebben dichtgezette rechthoekige nis.
Er is een open onderdoorgang onder een gemetselde rondboog, in het (voormalige) portaal zit in de oostelijke muur een halfrond gemetselde muurnis.

Waardering

De kerktoren is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • de kerktoren vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking de kerkelijke architectuur in relatie tot de religieuze ontwikkeling met betrekking tot het katholieke reveil op het Drentse platteland in het midden van de negentiende eeuw; meer specifiek vanwege de waarde als gebouwde uitdrukking van de sociaal-religieuze ontwikkelingen in de veengebieden van Zuidoost Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de kerktoren uit 1855 in een sobere Neo-Romaanse stijl in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering van de kerktoren in een sobere Neo-Romaanse stijl

Stedenbouwkundige/ensemble waarde:

  •  vanwege de bijzondere betekenis van de kerktoren voortkomend uit de beeldbepalende ligging aan de Europaweg in Nieuw Schoonebeek

Gaafheid

  •  vanwege de redelijke mate van gaafheid van de kerktoren

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de kerktoren in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken