herenhuis met hekwerk

Inleiding

Het HERENHUIS is gebouwd in 1916 in Overgangsarchitectuur. Het pand ligt in de rooilijn in een rij met vergelijkbare herenhuizen, aan de zuidzijde gescheiden door een kleine brandgang. Het herenhuis maakt deel uit van het cultuurhistorisch zeer waardevolle gebied Zuideinde/Stationsweg/Wilhelminapark met huisvesting voor de stedelijke burgerij en elite in de periode ruwweg tussen 1880-1920. Aan de voorzijde bevindt zich een kleine tuin met een authentiek smeedijzeren HEKWERK.

Omschrijving

Het HERENHUIS heeft een rechthoekige plattegrond, is gedeeltelijjk onderkelderd, twee bouwlagen en een afgeknot schilddak met een betonnen sneldekpan en een uitkragende gootlijst op geprofileerde klossen. Op het zuidelijke dakschild bevindt zich een gemestelde schoorsteen.
De gevels zijn opgetrokken in een bruinrode baksteen op een grijze plint. De voorgevel (oost) wordt geleed door gepleisterede speklagen, en vensters met een natuurstenen latei en een rode bakstenen rollaag en natuurstenen onderdorpels. Voor de risaliserende gevel bevindt zich een diepe erker over de beide verdiepingen met een uitkragende gootlijst en een balkon met houten geometrisch balkonhek voor de dakopbouw. In de dakopbouw zitten dubbele deuren met tweeruits bovenlichten. In de erker bevinden zich in elke gevel een H- vensters. Op de begane grond met een roedeverdeling van tienruits en achtruits bovenlichten en op de verdieping schuifvensters met gekleurd glas in lood. Langs de erker loopt de zinken hemelwaterafvoer. Naast de erker aan de noordzijde bevinden zic de entree en op de verdieping een H-venster eveneens met gekleurd glas in lood in het bovenlicht.
De zijgevel is geleed door een viertal originele vensters, een keldervenster, een entree met stoep, alle met natuurstenen latei, en een hemelwaterafvoer. Verder is er een opbouw en een aanbouw van jongere datum met vensters en entrees.
De entree bestaat uit een houten paneeldeur met een verticaal venster met een rooster, een geprofileerd kalf, een achtruits bovenlicht met gekleurd glas in lood onder een natuurstenen latei en een van gele bakstenen gemetseld boogveld onder een segmentboog met sluit- en aanzetstenen. Dit alles op een natuurstenen onderdorpel en neuten en een eentraps natuurstenen stoep. De natuurstenen briefopening is naast de entree ingemetseld.

Waardering

Het herenhuis met hekwerk is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het herenhuis vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de huisvesting van de stedelijke burgerij rond 1915 in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het herenhuis met hekwerk gebouwd circa 1915 als bijzondere uitdrukking van woonhuisarchitectuur in Overgangsarchitectuur in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Overgangsarchitectuur

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de bijzondere betekenis van het herenhuis met hekwerk voortkomend uit de beeldbepalende situering in een nagenoeg aaneengesloten gevelwand aan het Zuideinde, en gelegen binnen het cultuurhistorisch zeer waardevolle gebied Zuideinde/Stationsweg/Wilhelminapark

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van het herenhuis;
  • vanwege de waarde van het herenhuis in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld binnen het cultuurhistorisch zeer waardevolle gebied Zuideinde/Stationsweg/Wilhelminapark