herenhuis

Inleiding

Het HERENHUIS is gebouwd omstreeks 1895, ligt in de rooilijn, in de straatwand en direct aan het openbaar trottoir en doorgaande weg. Alleen de voorgevel wordt omschreven. Het herenhuis maakt deel uit van een aaneengesloten gevelwand binnen het cultuurhistorisch waardevolle gebied Zuideinde/Stationsweg/Wilhelminapark met huisvesting voor de stedelijke burgerij en elite in de periode ruwweg tussen 1880-1920.

Omschrijving

Het HERENHUIS heeft een rechthoekige plattegrond, twee bouwlagen en een schilddak dat met een grijze Oude Holle pan gedekt is. Op het dak bevindt zich, voor zover waarneembaar, een schoorsteenpijp. Op het dakschild aan de voorzijde(oost) is een dakkapel aangebracht, het heeft een dubbelruits venster, houten zijgeveltjes, geprofileerde houten wangen met floraaldecoratie, een uitkragende, aan de voorzijde iets getoogde, gootlijst met een ornament.
De voorgevel is witgepleisterd op een grijze plint. De geleding bestaat uit drie vensters en de entree op de begane grond, en vier vensters op de verdieping. Alle schuifvensters met een bovenlicht en afzaat. Op de begane grond hebben de vensters een dubbele getoogde profielomlijsting onderaan eindigend in neuten. Langs de vensters loopt een metalen stang/leuning.
Op de bovenverdieping zijn de vensters getoogd en ze hebben een vensteromlijsting met bovenin een decoratief ornament. Beide middelste vensters hebben een gezamenlijke afzaat. Onder de vensters loopt onderlangs een waterlijst en een cordonlijst. Deze laatste loopt door onder de twee balkons voor de twee buitenste vensters en vormt zo een geheel met de balkonvloer. De balkons worden ondersteund door twee geornamenteerde consoles. De balustrades hebben gesloten zijden, een hekwerk van siersmeedwerk met een krulmotief en een eenvoudige handlijst.
Onder de geprofileerde zinken gootlijst zit een fries met profielen onder een eierlijst. De zes geornamenteerde consoles met leeuwenkopjes bevinden zich gepaard op de hoeken en de enkele aan de andere zijde van het venster met de balkons.
De entree bevindt zich asymmmetrisch in de voorgevel, aan de zuidelijke kant. Onder een bovenlicht en een geprofileerd kalf zit een paneeldeur met briefopening en een natuurstenen onderdorpel. De entree heeft dezelfde omlijsting als de vensters op de benedenverdieping.

Waardering

Het herenhuis is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het herenhuis vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de huisvesting van de stedelijke burgerij rond 1900 in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het herenhuis gebouwd omstreeks 1895 als bijzondere uitdrukking van woonhuisarchitectuur in Eclectische stijl in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de opvallende en zorgvuldige detaillering in Eclectische stijl

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de bijzondere betekenis van het herenhuis voortkomend uit de zeer beeldbepalende situering als onderdeel van een aaneengesloten gevelwand aan het Zuideinde in het cultuurhistorisch zeer waardevolle gebied Zuideinde/Stationsweg/Wilhelminapark
  • vanwege de ensemblewaarde met het vergelijkbare, naastgelegen herenhuis Zuideinde 48 dat is aangewezen als gemeentelijk monument

Gaafheid

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur van het herenhuis;
  • vanwege de waarde van het herenhuis in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld binnen het cultuurhistorisch zeer waardevolle gebied Zuideinde/Stationsweg/Wilhelminapark