Herberg Ruinerwold

Inleiding

Het huidige aanzien van de HERBERG dateert uit omstreeks het midden van de negentiende eeuw. Vermoedelijk kent het pand echter een veel langere bouwgeschiedenis. De herberg ligt als zeer beeldbepalend dwarspand aan de doorgaande weg direct aan openbaar trottoir. Langs de westgevel loopt een pad van keitjes langs twee gekoppelde BIJGEBOUWEN die in samenhang met het hoofdgebouw in procedure zijn om te worden aangewezen als provinciaal monument. Aan de oostzijde is verharding aangebracht met terras achter een haag.

Omschrijving

De HERBERG heeft een samengestelde plattegrond, heeft een bouwlaag en een zadeldak met oude holle pan bedekt, een uitkragend dak met gootlijst op klossen boven een daklijst. De daklijst omvat een klein stukje van de hoekgevels. Hemelwaterafvoer loopt over de gevel. Op het dak bevinden zich twee nokschoorstenen met dekplaat.
De gevel is opgetrokken in een rode baksteen boven een grijze plint, de oostelijke en westelijke gevel zijn volledig wit gepleisterd. De westgevel wordt geleed door twee tweeruits vensters en tweeruits bovenlichten, een rond venster, twee zesruits vensters op de verdieping gescheiden door een waterlijst, alle met een lekdorpel. In de topgevel bevinden zich in een rondboognis twee kleine deuren met vensters boven een sieranker, een sluitsteen met een sieranker op de top, langs de boven het dak uitkragende gevel zijn blinde sierankers aangebracht. De noordelijke (straatzijde) gevel wordt geleed door eenzelfde vensters op een grijze lekdorpel, een groot (gewijzigd) drielichts venster met strekkenlaag, muurankers en twee entrees. De oostgevel wordt geleed door een niet originele deur met dubbel bovenlicht, een venster en drie rondvenster in de topgevel. Verder zijn recente reclame-uitingen aan de gevel bevestigd.
De entrees zijn identiek en bestaan uit een paneeldeur met venster en sierrooster op een natuurstenen onderdorpel en neuten en een bovenlicht met sierijzer onder een strekkenlaag. Het metselwerk onder de vensters is vernieuwd.
Aan de achterzijde bevindt zich een aanbouw in de vorm van een kleiner woonhuis dat in de lengterichting aan het pand zit vastgebouwd, het heeft een afgewolfd zadeldak met oude holle pannen en een dakraam, de westgevel wordt geleed door een tweeruits venster met tweeruits bovenlicht op de begane grond en een klein rond venster met vierkante vensterindeling in de klokgevel. In de top zit een blind sieranker.
De twee BIJGEBOUWEN staan achter het hoofdvolume en bestaan uit een klein woonhuis en een varkensschuur. Beide hebben een zadeldak met topgevels, het woonhuisje een oranje oude holle pan en de schuur een Mulden- of betonpan. Van beide bouwdelen steken de gevels boven het dak uit en zijn de topgevels voorzien van aanzetstenen. Het woonhuisje heeft een sluitsteen op de top. De gevels worden geleed door twee vensters op lekdorpels en door een venster in de topgevel. In de schuur zit hier een rondboogvenster met een halfronde met strek gemetselde boog. De westgevel van de voormalige varkensschuur wordt geleed door een deur en om en om een halfrond stalvenster met afzaat en een opgeklampte deur.

Waardering

De herberg met bijgebouwen is van algemeen belang voor de provincie Drenthe op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de herberg met bijgebouwen als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van de horecavoorzieningen op het Drentse platteland in de negentiende eeuw

Architectuurhistorische waarde

  • als representant van een herberg met bijgebouwen uit omstreeks het midden van de negentiende eeuw in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant in Drenthe
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de sobere detaillering in een Ambachtelijk-traditionele stijl

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de zeer beeldbepalende ligging van herberg met bijgebouwen aan de doorgaande weg, en als belangwekkend onderdeel van de oorspronkelijke bebouwingsstructuur van het centrum van Ruinerwold

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van de herberg met bijgebouwen
  • vanwege de waarde van de herberg met bijgebouwen in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld in het cultuurhistorisch waardevolle gebied Ruinerwold

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de herberg met bijgebouwen in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken