Grenspalen 134 en 135

Inleiding

De GRENSPALEN 134 en 135 vormen een onderdeel van een reeks van grenspalen langs de rijksgrens tussen Drenthe en Duitsland. Deze beide grenspalen zijn de enig overgebleven grenspalen van een reeks van zestien grenspalen die geplaatst werden naar aanleiding van een grensverdrag dat in 1801 gesloten werd tussen het graafschap Bentheim en de Bataafse Republiek ( zoals ons land in 1801 heette). Beide palen zijn te vinden ten zuiden van Coevorden langs de dijk die loopt van het gemaal de Mars naar het industrieterrein Europark.  De grenspalen vertegenwoordigen cultuurhistorische waarde als uitdrukking van (het slechten) van aanhoudende grensconflicten in het zuiden van Drenthe.

Omschrijving

De GRENSPALEN zelf zijn van Bentheimer zandsteen met aan de Nederlandse kant de inscriptie BR van Bataafse Republiek en aan de andere (Duitse) kant de letters GB van Grafschaft Bentheim. Nadat in 1824 een nieuw grensverdrag werd gesloten tussen de koning der Nederlanden en de koning van Hanover werden de grenspalen aan de Nederlandse kant bovendien van de letter N voorzien en aan de Duitse kant van de letter H. aan de Nederlandse kant werd bovendien het nummer 134, resp. 135 toegevoegd.

Waardering

De grenspalen zijn van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

CULTUURHISTORISCHE WAARDE:

  • de grenspalen vertegenwoordigen cultuurhistorische waarde als representanten van (het slechten) van aanhoudende grensconflicten in voorgaande eeuwen in het zuiden van Drenthe

CIVIELTECHNISCHE WAARDE

  • als voorbeelden van een reeks grenspalen uit omstreeks 1801 van Bentheimer zandsteen vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering

STEDENBOUWKUNDIGE / ENSEMBLEWAARDE:

  • vanwege de oorspronkelijke, afgelegen ligging van de grenspalen tussen gemaal de Mars en het industrieterrein Europark bij Coevorden.

GAAFHEID / AUTHENTICITEIT:

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van deze grenspalen.
  • vanwege de waarde van de grenspaal in relatie tot hoge structurele gaafheid van de omgeving

ZELDZAAMHEID

  • vanwege de hoge mate van zeldzaamheid van deze grenspalen in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, civieltechnische en stedenbouwkundige kenmerken