Grenspaal 168

Inleiding

GRENSPAAL 168 vormt een onderdeel van een reeks van grenspalen langs de rijksgrens tussen Drenthe en Duitsland. Ter vervanging van een eerder grensverdrag tussen het Bisdom Munster en de Republiek der Verenigde Nederlanden werd in 1824 een (nu nog steeds geldend) grensverdrag gesloten tussen de koning der Nederlanden en de koning van Hanover. Naar aanleiding van dat verdrag werden vele nieuwe grenspalen geplaatst. Grenspaal 168 is daarvan een goed voorbeeld. Hij werd geplaatst op de plek waar eerder een toen al verloren gegane grenspaal uit 1764 had gestaan. Bijzonder is ook dat deze grenspaal staat op het “drielandenpunt” Groningen, Drenthe en Duitsland, bij Munnekemoer, ten zuiden van ter Apel.

De grenspaal vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als uitdrukking van (het slechten) van aanhoudende grensconflicten met betrekking tot de veengronden in Zuidoost Drenthe.

Omschrijving

De GRENSPAAL zelf is van Bentheimer zandsteen met aan de ene kant de inscriptie N van Nederland en aan de andere (Duitse) kant een H van, destijds Koninkrijk, Hannover. Aan de Duitse kant is bovendien de inscriptie Ao 1824 aangebracht zoals dat in het grensverdrag van 1824 was voorgeschreven.

Waardering

De grenspaal is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

CULTUURHISTORISCHE WAARDE:

  • de grenspaal vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als representant van (het slechten) van aanhoudende grensconflicten in voorgaande eeuwen in het uitgestrekte Bourtanger moeras.

CIVIELTECHNISCHE WAARDE

  • als voorbeeld van een grenspaal uit omstreeks 1824 van Bentheimer zandsteen en
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering

STEDENBOUWKUNDIGE / ENSEMBLEWAARDE:

  • vanwege de oorspronkelijke, afgelegen ligging van de grenspaal opde plek waar de provinciegrens tussen Groningen en Drenthe de rijksgrens met Duitsland raakt.

GAAFHEID / AUTHENTICITEIT:

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van de grenspaal
  • vanwege de waarde van de grenspaal in relatie tot hoge structurele gaafheid van de omgeving

ZELDZAAMHEID

  • vanwege de hoge mate van zeldzaamheid van de grenspaal in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, civieltechnische en stedenbouwkundige kenmerken