Grenspaal 160-I

Inleiding

GRENSPAAL 160-I vormt een onderdeel van een reeks van grenspalen langs de rijksgrens tussen Drenthe en Duitsland. Van de overgebleven grenspalen vormt 160-I een nagenoeg gaaf bewaard gebleven voorbeeld. De overige grenspalen verkeren in een uitermate slechte staat van onderhoud of zijn inmiddels verdwenen. Vermoedelijk is deze grenspaal omstreeks 1900 geplaatst als tussengrenspaal voor palen 160 en 161. De paal staat afgelegen, ongeveer een kilometer ten noorden van de grensovergang Nieuw-Schoonebeek-Rühlertwist op een smalle veendam die overwoekerd is met berken en braamstruiken. De grenspaal vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als uitdrukking van (het slechten) van aanhoudende grensconflicten met betrekking tot de veengronden in Zuidoost Drenthe.

Omschrijving

De GRENSPAAL zelf is van Bentheimer zandsteen met aan de ene kant de inscriptie N van Nederland met het nummer en aan de andere (Duitse) kant een P van, destijds Koninkrijk, Pruisen.

Het eigenlijke fundament van de grenspaal is de vloer van eikenhouten liggers, daarop is de grenspaal van Bentheimer zandsteen geplaatst van 160 cm lengte. Om te voorkomen dat deze omvalt is die grenspaal voor ongeveer de helft ingemetseld met rode baksteen. Zie voor meer informatie de originele bouwtekeningen zoals deze in het verdrag van Osnabrück zijn opgenomen. De houten draagconstructie rust weer op vier eikenhouten palen die de veengrond in gaan tot op de vaste zandbodem. De GRENSPAAL zelf is beschadigd en het gemetselde fundament mist aan de bovenzijde bakstenen. Verder steekt de draagconstructie boven het maaiveld uit (door het inklinken van het veen).

Waardering

De grenspaal is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde:

  • de grenspaal vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als representant van (het slechten) van aanhoudende grensconflicten in voorgaande eeuwen met betrekking tot de veengronden in Zuidoost Drenthe

Civieltechnische waarde

  • als voorbeeld van een grenspaal uit omstreeks 1900 van Bentheimer zandsteen op bakstenen voet
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering

Stedenbouwkundige / ensemblewaarde:

  • vanwege de oorspronkelijke, afgelegen ligging van de grenspaal nabij de grensovergang Nieuw-Schoonebeek-Rühlertwist

Gaafheid / authenticiteit:

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van de grenspaal
  • vanwege de waarde van de grenspaal in relatie tot hoge structurele gaafheid van de omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de hoge mate van zeldzaamheid van de grenspaal in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, civieltechnische en stedenbouwkundige kenmerken