Garagebedrijf Meppel

Inleiding

Het GARAGEBEDRIJF ‘Garage Automobielen G.Greve en Zn.’ is omstreeks 1930 ontworpen door het Meppeler architectenbureau G. Otten en Zoon en is gebouwd in een zakelijk Expressionistische stijl. Het forse pand ligt vrijstaand en beeldbepalend aan de Oude Vaart, in de rooilijn op de hoek Noordeinde/ Mallegatsgracht. Het perceel is aan de zuidwest zijde omgeven door een betonnen erfafscheiding. Het complex bestaat uit meerdere onderdelen, alleen de showroom en de voorgevel van de werkplaats vallen onder provinciale bescherming. De overige onderdelen vallen wegens onvoldoende monumentwaarde buiten de bescherming.

Omschrijving

Het GARAGEBEDRIJF heeft een samengestelde plattegrond, een bouwlaag en een platdak op de showroom bedekt met bitumen. De grote werkplaats heeft een mansardevormige kap (wordt niet nader omschreven). Het platte dak van de werkplaats heeft een daklijst.
De gevels zijn opgetrokken in en rode baksteen. De geleding van de voorgevel (showroomgedeelte) bestaat uit twee grote winkelvensters (waarschijnlijk oorspronkelijk nader onderverdeeld) met bovenlicht voorzien van ruitvormige roeden tussen drie gemetselde zuilen, aan de zuidwest zijde bevindt een venster met dezelfde detaillering en een zuil waarachter de gevel van de werkplaats begint. De voorgevel eindigt hoger dan het dak, rechthoekig en met een metalen daklijst en is rijk voorzien van horizontaal en verticaal siermetselwerk. In de zuidwestelijke gevel bevinden zich drie vierlichts vensters met een gemetselde lekdorpel en blinde muurankers.
De noordoost gevel is geleed door een negenruits garageschuifdeur, een entree met een niet originele deur met venster, twee zijvensters en een dichtgetimmerd bovenlicht, een vierruits dubbel venster met origineel dubbel tweeruits bovenlicht en hemelwaterafvoer. De hoger opgetrokken topgevel van de grote werkplaats wordt geleed door trapvormig geprononceerd metselwerk, een strekkenlaag met een sluitsteen en aanzetstenen. Ter afsluiting ook hier weer de zuilen met metselwerkdetaillering. De zijgevels van de grote werkplaats zijn niet beschermd. In de voorgevel van de grote werkplaats bevindt zich een grote niet originele roldeur.

Waardering

Het garagebedrijf is van algemeen belang voor de provincie Drenthe op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het garagebedrijf als bijzondere uitdrukking van ontwikkeling van de automobiliteit en de daarmee gepaard gaande bedrijvigheid in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • als representant van een garagebedrijf uit circa 1930 in een zakelijk Expressionistische stijl
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in een zakelijk Expressionistische stijl

Stedenbouwkundige/ensemble waarde:

  • vanwege de zeer beeldbepalende ligging van het garagebedrijf aan de Oude Vaart, op de hoek Noordeinde/ Mallegatsgracht

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van het (voorste deel van het) garagebedrijf
  • vanwege de waarde van het garagebedrijf in relatie tot de redelijke mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld van de omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het garagebedrijf in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken