Dwarshuisboerderij Ruinerwold

Inleiding

Een omstreeks 1890 gebouwde DWARSHUISBOERDERIJ. De boerderij is gebouwd in een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant en is uitgevoerd met een dwars op de schuur geplaatst voorhuis en schuur voorzien van een dwarsdeel. Dit boerderijtype is karakteristiek voor het cultuurhistorisch zeer waardevolle agrarische gebied rond Ruinerwold. De boerderij is beeldbepalend gelegen aan de doorgaande weg, heeft een diepe voortuin en ligt in de oorspronkelijke agrarische lintbebouwing aan de Haakswold, ten zuidwesten van Ruinerwold. De boerderij heeft een ruim voorerf met gazon en een sloot langs de weg. Oprijlaan met jonge beuken en een beukenhaag naast het voorhuis. Gewijzigde erfindeling en niet originele erfverharding.

Omschrijving

Een uit 1 bouwlaag bestaande en gedeeltelijk onderkelderde DWARSHUISBOERDERIJ op samengestelde plattegrond. Het pand is opgetrokken in rood/bruine baksteen op een grijze plint. Het voorhuis wordt gedekt door een schilddak belegd met zwarte Tuiles du Nord.
Schuur en achterhuis worden gedekt door een afgewolfd zadeldak waarbij de schuur is gedekt met riet voorzien van noksvorsten; op het achterhuis niet originele gegolfde dakplaten. Op het voorhuis twee gemetselde nokhoekschoorstenen; schoorsteenbord niet meer aanwezig; kroonlijst met houten bakgoot; gemetselde dakkapel in midden noordelijk dakschild voorhuis, zadeldak belegd met pannen, decoratieve windveer vervangen door niet origineel strak exemplaar, houten bakgoot. Niet origineel uilenbord achterzijde schuur.
De gevels worden geleed door getoogde vensters onder strek; natuurstenen lekdorpel; 6-ruits schuifvensters; getoogde zijbaander onder rollaag; dubbele opgeklampte inrijdeuren in de oostelijke zijgevel van het achterhuis; westelijke zijgevel niet originele baanderinvulling en niet originele gevelindeling. Achtergevel schuur later deels gewijzigde indeling met inloop/mestdeuren, zolderluiken; betonnen latei; betonnen vensters met ventilatiesleuf onderzijde; decoratief gietijzeren venster onder ezelsrugboog; gietijzeren rondboogvensters.
De entree is gelegen in het midden van de symmetrische voorgevel en bestaat uit een houten deuromlijsting; natuurstenen stoep van 2 treden hoog; natuurstenen onderdorpel en neut; brede paneeldeur met dubbel venster; getoogd bovenlicht met smeedijzeren levensboom.

Waardering

De dwarshuisboerderij is van algemeen belang voor de provincie Drenthe op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de relatief forse boerderij met varkensschuur als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het Drentse, gemengde boerenbedrijf aan het einde van de negentiende eeuw

Architectuurhistorische waarde

  • als bijzondere uitdrukking van een relatief forse boerderij uit omstreeks 1890 met dwarsgeplaatst voorhuis en varkensschuur in Ambachtelijk-traditionele stijl
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van de boerderij op een ruim erf
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering van de boerderij met varkensschuur in Ambachtelijk-traditionele stijl

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de beeldbepalende ligging van de boerderij op een ruim erf aan de doorgaande weg in het cultuurhistorisch zeer waardevolle agrarische gebied rond Ruinerwold
  • vanwege de ensemblewaarde met de naastgelegen, vergelijkbare boerderij Haakswold 23 die eveneens is aangewezen als provinciaal monument

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van de boerderij met varkensschuur
  • vanwege de waarde van de boerderij met varkensschuur in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld in het cultuurhistorisch zeer waardevolle agrarische gebied rond Ruinerwold