complex dubbele woningen met garage

Inleiding

Drie dubbele woningen met aangebouwde garage in opdracht van de N.V. Levensverzekering Maatschappij Utrecht ontworpen in 1947 in een traditionele stijl door het Groningse Architectenbureau Van Elmpt-Muller. De Vogelkerslaan ligt in de in aanzet vooroorlogse wijk Assen-Zuid die na de oorlog werd voltooid. De woningen zijn enigszins teruggerooid, met de nok parallel aan de weg. De tuinen worden aan de voorzijde van de openbare weg gescheiden door een heg. De entrees worden gemarkeerd door gemetselde toegangspijlers. De groene uitstraling van de straat is geïnspireerd op de tuinstadgedachte van de Engelsman Ebenezer Howard uit 1898: door de slechte woonomstandigheden (industriële revolutie) wilde hij in een groene omgeving satellietsteden ontwikkelen.
In 1957 zijn de bergingen uitgebreid, in 1962 werden de topgevels verstrakt. De bergingen-/schuurtjes/carports komen niet voor bescherming van provinciewege in aanmerking wegens te weinig architectuurhistorische waarde.
Sinds 1936 had A.Th. van Elmpt (1866-1953) zich geassocieerd met H.C. Th. Muller onder de naam architectenbureau Van Elmpt-Muller. Muller was vanaf 1919 bij Van Elmpt in dienst getreden als chef-de-bureau. Hun glorietijd was met name in de jaren twintig/dertig van de 20e eeuw. Na het overlijden van Van Elmpt in 1953 zette H.C.Th. Muller, architect B.N.A., het bureau alleen voort. Na de oorlog heeft het bureau niet veel meer gebouwd.

Omschrijving

Dubbele woning op nagenoeg rechthoekige plattegrond is opgetrokken in roodbruine licht gesinterde baksteen (Noords verband) en wordt gedekt door een overkragend zadeldak op houten gesneden klampen waarop grijze opnieuw verbeterde Hollandse pannen; gemetselde nokschoorsteen;
mastgoot. Het risalerende linker geveldeel van de westgevel (voorzijde) is doorgetrokken boven de gootlijst en wordt gedekt door een zadeldak.
De gevels worden geleed door staande en liggende vensters, deels met roedenverdeling, onder rollaag of latei; aan de onderzijde een rollaag en vensterbanken van baksteen. In de staande halfronde vensters diagonaal glas-in-lood, onder een rollaag met aanzetstenen.

In de noordgevel een entree in halfronde portiek onder rollaag met sluit- en aanzetstenen, bestaande uit een houten paneeldeur waarin glas en waarvoor een gemetselde stoep. In de westgevel van de aangebouwde garage een entree onder lessenaarsdak, bestaande uit een houten paneeldeur waarin glas.
De garage is aangebouwd aan de zuidgevel van de woning, is opgetrokken in roodbruine licht gesinterde baksteen en wordt gedekt door een zadeldak waarop grijze opnieuw verbeterde Hollandse pannen. In de westgevel dubbele getoogde houten garagedeuren onder rollaag.

Waardering

Drie dubbele woningen met aangebouwde garage, gelegen aan de Vogelkerslaan 3-13 oneven te Assen, gebouwd tussen 1948-1950 door Architectenbureau Van Elmpt-Muller (Groningen) in opdracht van de N.V. Levensverzekering Maatschappij Utrecht, van algemeen regionaal belang voor de provincie Drenthe vanwege de:

  • cultuurhistorische waarde gelet op het belang van de woningen als representatief en vroeg voorbeeld van de ontwikkelingen in de naoorlogse particuliere woningbouw in Drenthe
  • architectuurhistorische waarde vanwege de esthetische kwaliteiten van het traditionele ontwerp vanwege het typologische belang uiting gevend aan de tuinstadgedachte in de vroeg-naoorlogse woningbouw; als laat voorbeeld van het oeuvre van Architectenbureau Van Elmpt-Muller
  • ensemblewaarde van de woningen, kwaliteiten van de groenaanleg in relatie tot de ruime situering van de woningen
  • visuele gaafheid van de woningen.