Dubbele recreatiewoning “Witte Hoek”

Inleiding

Een rond 1935 in Interbellum-architectuur gebouwde DUBBELE RECREATIEWONING met de naam ‘Witte Hoek’. De woning is gelegen in ‘Den en Duin’, een heuvelachtig recreatiegebied in de bossen bij Norg temidden van diverse onder architectuur gebouwde recreatiewoningen uit dezelfde periode. In oorsprong is het terrein gelieerd aan de coöperatieve werknemersvereniging De Toekomst uit Groningen. De woning bestaat uit twee afzonderlijke wooneenheden die op inventieve wijze aan de achterzijde zijn gekoppeld. De woningen zijn onder een hoek tegen elkaar aangeplaatst, waardoor een vlindervormige plattegrond ontstaat. Door het ontbreken van erfafscheidingen komt de bosrijke context volledig tot zijn recht.
Elders in het gebied staat nog een vrijwel identieke recreatiewoning, ‘Hoek’ genaamd, die alleen afwijkt met betrekking tot de gevelindeling van het middengedeelte, de betimmering van luifel en dakoverstek, en het ontbreken van de witte verflaag op de buitengevels. Ook deze recreatiewoning is in procedure om te worden aangewezen als provinciaal monument.

Omschrijving

Een DUBBELE RECREATIEWONING met 1 bouwlaag op samengestelde plattegrond die is opgebouwd uit twee met de achterzijde schuin tegen elkaar geplaatste rechthoekige wooneenheden. De gevels zijn opgetrokken in wit geschilderde baksteen op een zwart geschilderd trasraam. Het geheel wordt gedekt door een overkragend plat dak met een ruim overstek aan de oost- en westzijde ter plaatse van de terrassen.
Tegen de zuidelijke gevel van beide woongedeelten staat een lagere aanbouw op rechthoekige plattegrond met daarin de entrees. De aanbouw wordt gedekt door een overkragend plat dak op klossen; in beide zijgevels een hoog geplaatst liggend venster met gemetselde lekdorpel.
Aan de oost- en westzijde een houten terras onder het ruim overstekend platte dak. Aan de voorzijde wordt het dak ondersteund door 6 ijzeren buizen. Verder een gemetselde trap van twee treden hoog en aan weerszijden een zwart geschilderde bakstenen borstwering met daarop een houten windscherm met 18-ruits roedenverdeling.
De gevels aan de noord- en zuidzijde van de woonkamer worden geleed door een samengesteld liggend venster. In de “knik’ aan noord- en zuidzijde heeft iedere woonhelft een uitkragend liggend venster met daarin twee 9-ruits vensters met tussenstijl. Onder de overkapping bij het terras twee naar de zijkant openende 8-ruits deuren met tussenstijl.
Aan beide zijden een dito zijlicht, alles onder strek.
De entree is gelegen aan de zuidzijde in de aanbouw en bestaat uit een 2-ruits houten paneeldeur.

Waardering

De dubbele recreatiewoning is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • de dubbele recreatiewoning vertegenwoordigt hoge cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de voor de Drentse geschiedenis typerende ontwikkeling van de recreatieve voorzieningen rond 1935

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de dubbele recreatiewoning gebouwd rond 1935 als bijzondere uitdrukking van Interbellumarchitectuur met elementen van de Nieuwe Zakelijkheid uit circa 1935 in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp van het exterieur;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Interbellum-architectuur met elementen van de Nieuwe Zakelijkheid
  • vanwege het innovatieve karakter als uitdrukking van de typologische ontwikkeling van de recreatiewoning in de jaren dertig van de vorige eeuw

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de betekenis van de dubbele recreatiewoning als essentieel onderdeel van het complex ‘Den en Duin’ dat als representant van recreatieve voorzieningen in Drenthe in cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig opzicht van belang is;
  • vanwege de ensemblewaarde in relatie tot de de beheerderswoning en de andere vooroorlogse recreatiewoningen op het terrein, te weten Hoek en Wigwam, die eveneens in procedure zijn om te worden aangewezen als provinciaal monument

Gaafheid

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur van de dubbele recreatiewoning;
  • vanwege de waarde van de dubbele recreatiewoning in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur van het complex ‘Den en Duin’

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de dubbele recreatiewoning in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken