“Wigwam”

Inleiding

Een in 1932 in sobere Interbellumarchitectuur gebouwde DUBBELE RECREATIEWONING, genaamd “Wigwam”. De woning is gelegen in ‘Den en Duin’, een heuvelachtig recreatiegebied in de bossen bij Norg temidden van diverse onder architectuur gebouwde recreatiewoningen uit dezelfde periode. In oorsprong is het terrein gelieerd aan de coöperatieve werknemersvereniging De Toekomst uit Groningen. De woning bestaat uit twee afzonderlijke wooneenheden die ieder onder een dakschild zijn ondergebracht. Door het ontbreken van erfafscheidingen komt de bosrijke context volledig tot zijn recht. Elders op het terrein van Den en Duin staan nog twee recreatiewoningen, genaamd ‘Hoek’ en ‘Witte Hoek’ die evenals de beheerderwoning eveneens in procedure zijn om te worden aangewezen als provinciale monumenten. ‘Wigwam’ is de oudste van de recreatiewoningen op het terrein.

Omschrijving

Een uit 1 bouwlaag bestaande DUBBELE RECREATIEWONING die is opgetrokken in rood/bruine baksteen; de verdieping is opgebouwd uit verticale houten rabatdelen. De woning wordt gedekt door een tot laag boven de grond doorlopend overkragend zadeldak belegd met een oranje verbeterde Hollandse pan; uitkragende bakgoot in houten betimmering; niet originele dakvensters en rookgasafvoer in beide dakschilden.
De zijgevels hebben een houten betimmering die trapsgewijs terugspringt vanaf de onderzijde van de goot.
De oostelijke gevel wordt geleed door twee vensters die bestaan uit een kozijn waarin 2 staande vensters voorzien van bovenlicht op een houten betimmering en een deur voorzien van staand venster. In de gerabatte nok twee ruitvormige vensters voorzien van houten 4-ruits roedenverdeling. Voor de vensters en de deuren langs een gemetselde stoep van twee treden hoog. Verder een de daklijn volgende schuin geplaatste betimmering over het bovenste gedeelte van het mestelwerk naast de deur. Deze betimmering vindt aan de onderzijde aansluiting bij de betimmering van de zijgevels.
Tussen de vensters in, haaks op de gevel een niet originele houten schutting.
De westgevel wordt bij beide wooneenheden geleed door een houten deur voorzien van een staand venster; driedelig staand venster naast de deur. Deze kozijnen en deur zijn niet oorspronkelijk. Gemetseld muurtje naast de deur, haaks op de achtergevel.

Waardering

De dubbele recreatiewoning is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

 • de dubbele recreatiewoning vertegenwoordigt hoge cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de voor de Drentse geschiedenis typerende ontwikkeling van de recreatieve voorzieningen rond 1930

 Architectuurhistorische waarde

 • vanwege de waarde van de dubbele recreatiewoning gebouwd in 1932 als bijzondere uitdrukking van woonhuisarchitectuur in sobere Interbellumarchitectuur uit circa 1935 in Drenthe;
 • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp van het exterieur;
 • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in sobere Interbellumarchitectuur
 • vanwege het innovatieve karakter als uitdrukking van de typologische ontwikkeling van de recreatiewoning in de jaren dertig van de vorige eeuw

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

 • vanwege de betekenis van de dubbele recreatiewoning als essentieel onderdeel van het complex ‘Den en Duin’ dat als representant van recreatieve voorzieningen in Drenthe in cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig opzicht van belang is;
 • vanwege de ensemblewaarde in relatie tot de beheerderwoning en de andere vooroorlogse recreatiewoningen op het terrein, te weten Witte Hoek en Wigwam, die eveneens in procedure zijn om te worden aangewezen als provinciaal monument

Gaafheid

 • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van de dubbele recreatiewoning;
 • vanwege de waarde van de dubbele recreatiewoning in relatie tot de hoge mate van gaafheid
 • van de stedenbouwkundige structuur van het complex ‘Den en Duin’

Zeldzaamheid

 • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de dubbele recreatiewoning in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken