dubbel woonhuis

Inleiding

Het DUBBELE WOONHUIS is omstreeks 1895 gebouwd in Eclectische stijl. Het dubbelpand kent een beeldbepalende situering in een gevelwand aan de Stationsweg, gelegen binnen het cultuurhistorisch waardevolle gebied Zuideinde/Stationsweg/Wilhelminapark met huisvesting voor de stedelijke burgerij en elite in de periode ruwweg tussen 1880-1920.
Het dubbele woonhuis met souterrain dat aan de achterzijde (zuid) grenst aan het gebied van het Wilhelminapark. Aan weerszijden van het pand zijn smalle stegen/brandgangen. Aan de voorzijde bevindt zich een kleine tuin met haag. Het pand is in hoofdlijnen origineel en, op enkele wijzigingen na, symmetrisch van opbouw.

Omschrijving

Het DUBBELE WOONHUIS heeft voor zover afleidbaar een rechthoekige plattegrond met anderhalve bouwlaag en is opgetrokken in een bruinrode baksteen. Het afgeknotte schilddak is gedekt met een grijze gegolfde friese pan en aan de voorzijde bevinden zich twee gemetselde schoorstenen met schoorsteenkap op de hoeken. In het voorste(noord) dakschild bevinden zich twee (bijna) identieke dakkapellen met een dubbel venster met dubbel bovenlicht. De westelijke kapel heeft een gedecoreerde omlijsting, die bij de andere niet meer aanwezig is. De oostelijke kapel heeft een zesruits venster. Beide hebben midden boven een diamantkop in de omlijsting, een geprofileerde gootlijst en een plat dak. Beide hebben een geprofileerde overstek, voortkomend uit de gootlijst, op gedecoreerde houten consoles met een balkonhek van siersmeedwerk. Centraal tussen de kapellen zit een kleine gezamelijke dakkapel met een klein uitkragend zadeldak met goorlijst, gedekt met zink, voorzien van gedecoreerde wangen met krulmotief en een rond venster met middenstijl. De zinken hemelwaterafvoer van de kapellen verloopt langs de voorgevel.
De voorgevel is volledig symmetrisch, aan weerszijden van de entree is de gevel geleed met verticaal witgestuct rustica op de hoeken waartussen twee grote kruisvensters met geprofileerde omlijsting en middenstijl zijn aangebracht. In de bovenlichten van het oostelijke deel zit glas in lood. Onder de vensters bevindt zich een natuurstenen lekdorpel met een witte lijst met rozetten. Boven de vensters een met gekleurd tegelwerk gedecoreerd fries met een kroonlijst.
De plint van de voorgevel bestaat uit een grijze plint, een wit gestuct deel met gekleurd tegelwerk waartussen een drielichtsvenster iets terugwijkt in de gevel. Hierboven zit een waterlijst. Het tegelwerk bestaat uit tegels met beige, rood/bruin en blauwe geometrische motieven.
De dubbele entree met open portiek omlijst met geprofileerde rondbogen met een ornamentje in de vorm van een mensenhoofdje, ligt centraal in de voorgevel en is bereikbaar via een drietraps natuurstenen stoep met een metalen leuning. De portiek is gestuct en op de centrale zuil bevinden zich een waterlijst en een geometrische decoratie.
De entree van de oostelijke woning heeft een paneeldeur met venster en een smeedijzeren sierrooster, een paneel met diamantkoppen, decoratief houtwerk en een briefopening. Boven de geprofileerde kalf is een bovenlicht met glas in lood. De westelijk entree is voorzien van een iets kleinere paneeldeur met rond venster onder een breed ongeprofileerd kalf en bovenlicht.
De zijgevels zijn voor zover te beoordelen ongeleed, voorzien van blinde muurankers en een zinken hemelwaterafvoer.

Waardering

Het dubbele woonhuis is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het dubbele woonhuis vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de huisvesting van de stedelijke burgerij rond 1900 in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het dubbele woonhuis gebouwd omstreeks 1895 als bijzondere uitdrukking van woonhuisarchitectuur in Eclectische stijl in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de opvallende en zorgvuldige detaillering in Eclectische stijl

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de bijzondere betekenis van het dubbele woonhuis voortkomend uit de beeldbepalende situering in een gevelwand aan de Stationsweg, en gelegen binnen het cultuurhistorisch zeer waardevolle gebied Zuideinde/Stationsweg/Wilhelminapark

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van het dubbele woonhuis;
  • vanwege de waarde van het dubbele woonhuis in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en de redelijke mate van gaafheid van het bebouwingsbeeld binnen het cultuurhistorisch zeer waardevolle gebied Zuideinde/Stationsweg/Wilhelminapark

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het dubbele woonhuis in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken