dubbel woonhuis met souterrain

Inleiding

Het DUBBELE WOONHUIS is omstreeks 1910 gebouwd in Overgangsarchitectuur. Het dubbelpand kent een beeldbepalende situering in een gevelwand aan de Stationsweg, gelegen binnen het cultuurhistorisch zeer waardevolle gebied Zuideinde/Stationsweg/Wilhelminapark met huisvesting voor de stedelijke burgerij en elite in de periode ruwweg tussen 1880-1920.
Aan de voorzijde bevindt zich een kleine tuin, aan weerszijden een smalle brandgang. Het pand is gaaf bewaard gebleven en heeft een symmetrische voorgevelopbouw en gevelindeling. Opvallend is de verhoogd gelegen beletage met daaronder ruimte voor een souterrain voorzien van volwaardige vensters.

Omschrijving

Het DUBBELE WOONHUIS heeft een, voor zover te beoordelen, rechthoekige plattegrond, anderhalve bouwlaag met een afgeknot samengesteld schilddak dat gedekt is met grijze Tuiles du Nord dakpannen. Het achtergelegen deel heeft een plat dak dat aan de voorzijde in aansluiting met het schilddak met zinken of loden leien is gedekt. Op het dak staan twee gemetselde schoorstenen. Het dak heeft een houten gootlijst rond het platte dak en een geprofileerde sierlijke gootlijst op klossen aansluitend op de gevel. Het voorste (noord) dakschild wordt voor een groot deel ingenomen door de verhoogde middenrisaliet met aan weerszijden een gevelopbouw. Hierin bevinden zich vier T-venster met bovenlicht onder een uitkragende gootlijst boven een gestucte daklijst. De gootlijst wordt gedragen door geprofileerde houten hanglijsten en korbelen. Over deze
bovengevel lopen twee speklagen, een vanuit de kalf en een vanuit de gootlijst. Voor de beide middelste vensters zitten kleine balkons, op consoles, met een balkonhek, de zijkanten zijn voorzien van (gesloten) houten panelen en aan de voorzijde decoratief siersmeedwerk met floraalmotief.
De gevels zijn opgetrokken in een bruinrode baksteen op een grijs geschilderde plint. De geleding van de symmetrische gevel wordt gevormd door twee originele liggende souterrainvensters, elk met stijl, drielichts bovenlicht en afzaat, die de plint onderbreken.
Boven de vensters een speklaag en een kroonlijst, panelen met geprofileerde consoles en een sierlijst onder de afzaat van de (van origine schuif-)vensters met bovenlicht.
Kozijnen lijken origineel, vermoedelijk is het glas vervangen. Boven de venster zit een kroonlijst die uitloopt als speklaag. Tevens lopen er twee speklagen, een vanuit de kalf en een vanuit de afzaat over de gevel.
Beide zijgevels zijn geleed door zinken hemelwaterafvoeren met vergaarbakken en blinde muurankers. In de oostelijke zijgevel bevindt zich op de verdieping een staand venster. Hiernaast zit een klein vierkant venster.
De dubbele entree (identiek) bevindt zich in het dubbele risalerende middendeel en bestaat uit een tweetraps natuurstenen stoep, een natuurstenen onderdorpel en een paneeldeur met twaalf verticale panelen waarvan in de bovenste drie gehamerd glas zit. Hierboven bevindt zich een kroonlijst met een verhoogd middendeel, op een paneel met sierlijst en geprofileerde consoles. De verticale drielichts bovenlichten liggen verdiept en hebben gekleurd glas in lood met floraalmotief. De vlaggestok bevindt zich hier tussenin.

Waardering

Het dubbele woonhuis is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het dubbele woonhuis vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de huisvesting van de stedelijke burgerij rond 1910 in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het dubbele woonhuis gebouwd omstreeks 1895 als bijzondere uitdrukking van woonhuisarchitectuur in Overgangsarchitectuur in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de opvallende en zorgvuldige detaillering in Overgangsarchitectuur

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de bijzondere betekenis van het dubbele woonhuis voortkomend uit de beeldbepalende situering in een gevelwand aan de Stationsweg, en gelegen binnen het cultuurhistorisch zeer waardevolle gebied Zuideinde/Stationsweg/Wilhelminapark.

Gaafheid

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur van het dubbele woonhuis;
  • vanwege de waarde van het dubbele woonhuis in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld binnen het cultuurhistorisch zeer waardevolle gebied Zuideinde/Stationsweg/Wilhelminapark

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van het dubbele woonhuis in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken