Draaibrug Witteveen

Inleiding

De DRAAIBRUG uit 1930 ligt ten noordwesten van het dorp Witteveen temidden van het gebied dat vanaf 1925 door de ontginningsmaatschappij NV Het Lantschap Drenthe is ontgonnen. Witteveen neemt binnen de ontwikkelingsgeschiedenis van de ontginningen een bijzondere positie in als jongste ontginning van Drenthe. De brug verbindt de beide zijden van het kanaal (dat een haakse verbinding heeft met) de Middenraai. De brug sluit aan op de Zuideresweg richting Orvelte. Bij de aansluiting op Westerborkerveld staan aan weerszijden van de Zuideresweg, met aan de overkant de DRAAIBRUG, twee forse boerderijen. De bescherming betreft de gehele DRAAIBRUG.

Omschrijving

De DRAAIBRUG is bestemd voor gewoon en landbouw (tractor) verkeer. Tweederde van de brug bestaat uit een horizontaal draaibaar recht brugdek en eenderde deel bestaat uit een vast boven het kanaal uitlopend deel. De handbediening vindt plaats door een stang aan de buitenzijde van de balustrade.
De DRAAIBRUG heeft ijzeren brugdelen met een houten brugdek dat geteerd is met fijn grind, aan weerszijden een ijzeren balustrade van gelaste stijlen met een L-profiel in een rechthoekig hekwerkpatroon. De brug rust op twee jukken van gewapend beton. Voor het draaiende deel een kruisjuk met een draaimechanisme en voor het vaste deel een juk met vier staanders en een ligger. Aan twee staande I-balken zijn aan de bovenkant stalen trektuien (omgekeerde V) bevestigd waarvan een zijde aan het bruggenhoofd is verbonden. De andere zit vast aan de ijzeren balk die in de breedte onder de brug is bevestigd.
Het bruggenhoofd is van beton, deels gecombineerd met metselwerk. Tussen het uiteinde van het draaibare deel en het bruggenhoofd bevindt zich een halfrond hoekijzer.

Waardering

De draaibrug is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • de draaibrug vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als representant van de infrastructurele en civieltechnische ontwikkelingen begin jaren dertig van de vorige eeuw in Drenthe en vanwege de historisch-functionele relatie met de activiteiten van de ontginningsmaatschappij NV Het Lantschap Drenthe

Civieltechnische waarde

  • als voorbeeld van een draaibrug uit 1930
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering

Stedenbouwkundige / ensemblewaarde

  • vanwege de beeldbepalende ligging in het buitengebied van Witteveen, dat als jongste ontginning een bijzondere positie inneemt in de ontwikkelingsgeschiedenis van de Drentse ontginningen

Gaafheid / authenticiteit

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van de draaibrug
  • vanwege de waarde van de draaibrug in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld van de directe omgeving binnen het van cultuurhistorisch waardevolle gebied van de ontginningen rond Witteveen

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de draaibrug in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, civieltechnische en stedenbouwkundige kenmerken