Dienstwoning Wilhelminaoord

Inleiding

Een omstreeks 1920 in sobere Overgangsarchitectuur gebouwde DIENSTWONING, die heeft gefungeerd als onderwijzerswoning voor het naastgelegen voormalige schoolgebouw Oranjelaan 6, inmiddels aangewezen als beschermd rijksmonument. In 1967 is de toenmalige aangebouwde houten schuur afgebroken, opnieuw in baksteen opgetrokken en daarna gepleisterd. Het woonhuis is gelegen in een gebied dat op grond van de hoge cultuurhistorische waarde als voormalige landbouwkolonie van de Maatschappij van Weldadigheid in voorbereiding is om te worden aangewezen tot van rijkswege beschermd gezicht.
In 2006 is het pand geheel gerenoveerd, waarbij ook de niet originele siertuin is aangelegd. Het sterk teruggerooid gelegen vrijstaande pand is aan drie zijden door hoge en deels oude bomen omgeven.

Omschrijving

De uit 1 bouwlaag bestaande en op rechthoekige plattegrond gebouwde DIENSTWONING is opgetrokken in wit gepleisterd metselwerk op een grijze plint. Het pand wordt gedekt door een mansardekap belegd met nieuwe gesmoorde Tuiles du Nord; op het oostelijk- en westelijk dakschild zijn de oorspronkelijke, stalen dakvensters vervangen door niet originele exemplaren; houten bakgoot op klossen; dakoverstek aan voor- en achterzijde; houten windveer.
De voorgevel wordt geleed door 2 gekoppelde T-vensters met 8-ruits roedenverdeling in het bovenlicht; gepleisterde segmentboog; decoratie in pleisterwerk van boogveld; lekdorpel. De westelijke zijgevel wordt geleed door drie T-vensters als in de voorgevel. De oostelijke zijgevel wordt geleed door twee T-vensters als in de voorgevel. In de achtergevel een porte brisee met twee 2-ruits bovenlichten; 2-ruits houten paneeldeur onder gepleisterde segmentboog met decoratie in boogveld; klein staand venster; in het midden op de verdieping een T-venster als aan de voorzijde, echter onder gepleisterde hanenkam; aan weerszijden een 2-ruits openslaand venster met 3-ruist roedenverdeling in het bovenlicht, tevens onder gepleisterde hanenkam.
Rechts tegen de achtergevel een rechthoekige gemetselde en wit geverfde aanbouw onder zadeldak belegd met nieuwe gesmoorde Tuiles du Nord; houten windveer; zinken mastgoot in gootbeugels. De westelijke- en achtergevel van de aanbouw worden geleed door een dubbel staand venster met natuurstenen lekdorpel. In de oostelijke gevel een klein staand venster en een deelbare houten deur.
Op het achtererf een forse niet originele houten garage onder zadeldak, belegd met de originele Tuiles du Nord van het woonhuis.
De entree is gelegen in het midden van de symmetrische voorgevel en bestaat uit een gepleisterde segmentboogportiek; niet originele houten paneeldeur voorzien van sierrooster; gemetselde stoep voorzien van geel-zwarte plavuizen in ruitmotief.

Waardering

De als dienstwoning gebouwde burgerwoning is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • de dienstwoning vertegenwoordigt hoge cultuurhistorische waarde als essentieel complexonderdeel van de onderwijsvoorzieningen behorende bij de landbouwkolonie Wilhelminaoord die in het eerste kwart van de negentiende eeuw door de Maatschappij van Weldadigheid werd opgericht

Architectuurhistorische waarde

  • als bijzondere uitdrukking van een dienstwoning gebouwd rond 1920 in een sobere Overgangsarchitectuur
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in een sobere Overgangsarchitectuur
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp

Stedenbouwkundige / ensemblewaarde

  • vanwege de beeldbepalende ligging van de dienstwoning binnen het gebied dat in procedure is voor aanwijzing als van rijkswege beschermd gezicht van Frederiksoord/Wilhelminaoord
  • vanwege de ensemblewaarde van de dienstwoning als essentieel complexonderdeel van het onderwijscluster aan de Oranjelaan (met naastgelegen rijksmonumentaal voormalig schoolgebouw Oranjelaan 6), onderdeel van de door de Maatschappij van Weldadigheid opgerichte landbouwkolonie Wilhelminaoord

Gaafheid / authenticiteit

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van de dienstwoning
  • vanwege de waarde van de dienstwoning in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld aan de Oranjelaan binnen het gebied dat in procedure is voor aanwijzing als van rijkswege beschermd gezicht van Frederiksoord/Wilhelminaoord

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de dienstwoning in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken