‘De Rusthoek’

Inleiding

Villa “De Rusthoek”, gelegen aan de Hoofdweg 292 te Paterswolde is gebouwd in 1962 naar een ontwerp van Architectenbureau Van Linge uit Haren, dat toen bestond uit Evert van Linge en zijn zoon Arent. De villa is gebouwd op de plek van de voormalige uitspanning “De Passage” tegenover de huidige ijsbaan.
Villa “De Rusthoek” kan, door een aantal kenmerkende esthetische kwaliteiten, worden gezien als representatief voorbeeld van de moderne villabouw uit de jaren zestig in Drenthe. Stedenbouwkundig gezien past de woning goed in de gordel van villa’s en buitenhuizen langs dit deel van de Hoofdweg in Paterswolde en Eelde. De villa staat op een ruim perceel met een erfindeling die bestaat uit gazon met aan de noord- en westzijde hoge bomen.
De in Veendam geboren architect Evert van Linge (1895-1964) genoot ruime bekendheid vanwege zijn architectonische en sportieve kwaliteiten. Als voetbalspeler van Be Quick uit het naastgelegen Haren kwam hij dertien keer uit voor het Nederlands elftal. Als architect ontwierp hij het in 1921 gebouwde Be Quickstadion “Esserberg”, dat momenteel het oudste stadion van Noord-Nederland is. In de jaren zestig verwierf Van Linge regionaal grote bekendheid door, samen met de architecten Egbert Reitsma en Siebe Jan Bouma, een groot aantal panden te bouwen in een sobere Groningse variant van de Amsterdamse School. Van Linge was tevens aangesloten bij kunstenaarskring “De Ploeg”. Villa De Rusthoek kan worden beschouwd als één van de laatste werken uit zijn omvangrijke oeuvre.

Omschrijving

De grotendeels uit één bouwlaag opgebouwde villa is gezet op een rechthoekige plattegrond, met een hoger risaliserend gedeelte aan de noordzijde. Het pand is opgetrokken in witgeschilderde baksteen op een laag trasraam van rood genuanceerde baksteen. De villa wordt gedekt door een overkragend plat dak waarop een bitumen dakbedekking is aangebracht. De kap wordt aan de noordzijde doorbroken door een twee bouwlagen hoge risaliserende opbouw die wordt gedekt door een lessenaarsdak bedekt met bitumen. Deze opbouw is tevens opgetrokken in witgeschilderde baksteen en is voorzien van een rechtgesloten samengesteld stalen venster aan de zuidzijde. Naast het venster bevindt zich een, gedeeltelijk door de opbouw omsloten, rechthoekige schoorsteen in rood genuanceerde baksteen en voorzien van een uitkragende rand aan de bovenzijde. Op de oostzijde van het dak staat een lage, in rood genuanceerde baksteen opgemetselde schoorsteen, die voorzien is van een kenmerkende, uit verschillende lagen beton opgebouwde schoorsteenkap.
De zuidelijke gevel van de villa is opgebouwd uit vijf traveeën, waarvan de linker drie bestaan uit stalen puien met een deur en glas, die liggen ingesloten tussen blind metselwerk en de westgevel. De naast de deur gelegen vensters rusten op een lage houten borstwering. Het vijfde travee aan de rechterzijde van de gevel bestaat alleen uit een rechtgesloten stalen venster met dubbel bovenlicht op een houten borstwering. Tussen het derde en vijfde travee is de gevel naar achteren geplaatst, waardoor een overdekt terras ontstaat. Over de gehele breedte van de zuidgevel is een brede houten daklijst aangebracht die het horizontale karakter van de villa benadrukt. In de verder blind opgemetselde oostelijke gevel is aan de linkerzijde een rechtgesloten liggend stalen venster aangebracht dat aan de onderzijde is voorzien van rode lekdorpeltegels. Aan de rechterzijde van deze gevel is in zwarte kapitalen de naam “DE RUSTHOEK” aangebracht. De entreepartij is gelegen in de noordelijke gevel en bestaat uit een houten pui met in het midden de originele houten paneeldeur voorzien van twee vensters met afgeronde hoeken. Boven de deur een bovenlicht en aan weerszijden een groot zijlicht van vloer tot plafond. Rechts van de entree een rechtgesloten stalen venster voorzien van rode lekdorpeltegels. In het risaliserende gedeelte van de noordgevel bevinden zich een toegangsdeur en een metalen sectionaal-garagedeur onder een betonnen latei. Langs het lage gedeelte van de noordgevel is een brede houten daklijst aangebracht. De westelijke gevel wordt geleed door een houten toegangsdeur van de berging naar de tuin.

Waardering

Een villa, genaamd “De Rusthoek”, gelegen aan de Hoofdweg 292 te Paterswolde in de gemeente Tynaarlo, gebouwd in 1962 door Architectenbureau Van Linge (Haren), van belang voor de provincie Drenthe vanwege de:

  • cultuurhistorische waarde gelet op het belang van de woning als representatief voorbeeld van de moderne villabouw uit de jaren zestig in Drenthe
  • architectuurhistorische waarde vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp gelet op de behandeling van het bouwvolume, de opengewerkte zijwand en de grote raampartij, als ook de markante schoorstenen en dakopbouw
  • stedenbouwkundige waarde gelet op de positionering van de woning op het perceel en de ruimtelijke relatie die het met de omgeving aangaat; en als onderdeel van gordel van villa’s en buitenhuizen langs de Hoofdweg in Paterswolde en Eelde
  • gaafheid van de woning