Café/boerderij Norg

Inleiding

Een omstreeks 1940 in Interbellumarchitectuur gebouwd CAFE-BOERDERIJ met aangebouwde schuur. Het pand, dat een goed voorbeeld is van een combinatie van wonen, horeca en boerenbedrijf, ligt beeldbepalend in een bocht van de weg aan een brink. De gevels aan de zichtzijde zijn nog authentiek, op een forse dakkapel boven het cafégedeelte en een niet origineel venster in de zuidelijke gevels van het cafégedeelte na. Eigenaar H. Drent had een gecombineerde baan, als café- en veehouder.
Het pand ligt iets teruggerooid, met alle functionele gevelopeningen naar de weg gekeerd.
De aan de zuidzijde van het woonhuis gelegen voortuin ligt achter een origineel ijzeren HEKWERK. Volgens het bouwarchief van de gemeente Noordenveld liet café- en veehouder H. Drent in 1965 een scheidingsmuur oprichten op de erfscheiding tussen Peesterstraat 3 en 5.

Omschrijving

Het op samengestelde plattegrond gebouwde en uit 1 bouwlaag bestaande CAFE-BOERDERIJ is opgetrokken in een rode baksteen op een hoog trasraam van gesinterde metselklinkers onder strekkenlaag. Het pand bestaat grofweg uit drie bouwvolumes. Aan de zuidzijde het woonhuis, dat bestaat uit 1 bouwlaag met topgevel en overkragend zadeldak. De kap is voorzien van een gemetselde nokhoekschoorsteen en een uitkragende houten bakgoot. De westgevel wordt geleed door een samengesteld liggend venster met bovenlichten voorzien van glas-in-lood.
De zuidelijke gevel bestaat uit een topgevel met rechts een aanbouw onder plat dak.
Links in de gevel een kruisvenster met in de bovenste vensters een 4-ruits roedenverdeling; rechts een H-venster met 4-ruits bovenlicht; in de topgevel een dubbel openslaand venster met 3-ruits roedenverdeling; alle vensters zijn voorzien van een gemetselde lekdorpel van paarse metselklinker.
Het WOONHUIS is in zijn geheel met de achterzijde tegen de zuidelijke zijgevel van het café
aangebouwd, waarbij de kap aan de achterzijde in elkaar overloopt. Het zadeldak is, evenals die van het woonhuis belegd met een zwarte gegolfde Hollandse pan. Links op de nok een gemetselde nokschoorsteen en een uitkragende houten bakgoot rondom en in het midden van het westelijk dakschild een forse niet originele houten dakkapel onder uitkragend plat dak.
De westelijke gevel van het café wordt geleed door vier liggende vensters met 3-ruits bovenlicht onder een over de gehele gevel doorlopende natuurstenen band. In het midden van de gevel een houten vleugendeur onder 3-ruits bovenlicht; in de vensters is een afbeelding van het gemeentewapen van Norg gegraveerd; natuursteen onderdorpel; twee geëmailleerde bordjes op kalf en bovendorpel met ‘Tabaksvergunning’ en ‘H. Drent’. Op de rechter hoek een houten paneeldeur in afgeschuind gedeelte van de gevel; deurvenster voorzien van gegraveerd Norger gemeentewapen; liggend bovenlicht; natuursteen onderdorpel; op het kalf een geëmailleerd bordje met ‘H. Drent’ en links van de deur tegen de gevel een geëmailleerd schild met ‘Volledige Vergunning’. Boven het bovenlicht volgen de natuurstenen plaat en de gevel weer de normale haakse hoek en vormen zo een klein afdak. In de zuidelijke gevel naast de deur een staand venster met bovenlicht en op de verdieping een niet origineel venster.
Tegen de noordelijke zijgevel van het café een aangebouwde rechthoekige schuur onder zadeldak, belegd met een zwarte gegolfde Hollandse pan. Het noordelijk dakschild heeft onderlangs een rij niet originele lichtdoorlatende platen. De gevels van de schuur zijn opgetrokken in een rode baksteen op een trasraam van donkerrood genuanceerde baksteen onder rollaag. De westelijke gevel wordt rechts geleed door een getoogde dubbele opgeklampte baander deur met geïntegreerde loopdeur met een gemetselde deuromlijsting van donkerbruine baksteen en voorzien van een gemetselde sluitsteen. In het midden van de gevel een staand venster met twee gemetselde en wit geschilderde deelzuilen; vensters voorzien van gietijzeren roedenverdeling; inspringende gemetselde laag langs bovendorpel; gemetselde lekdorpel die op twee plaatsen wordt onderbroken door de deelzuilen. Links in de gevel twee opgeklampte deuren onder inspringende laag met daartussen een 6-ruits ijzeren venster onder inspringende laag met gemetselde lekdorpel. Bovenin de gevel twee liggende vensters met 6-ruits roedenverdeling onder
inspringende laag. De topgevel is voorzien van een horizontale uitkragende betimmering op klossen. De noordelijke zijgevel van de schuur is blind opgemetseld en aan de voorzijde voorzien van een gemetselde steunbeer.
Aan de achter(oost)zijde van het pand enkele niet originele bijgebouwen die buiten de provinciale bescherming vallen.

Waardering

De café-boerderij met hekwerk is van algemeen belang voor de provincie Drenthe op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van de café-boerderij met hekwerk als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van de horecavoorziening op het Drentse platteland omstreeks 1940

Architectuurhistorische waarde

  • als representant van een café-boerderij met hekwerk uit omstreeks 1940 in sobere Interbellumarchitectuur
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de opvallende detaillering in sobere Interbellumarchitectuur

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de zeer beeldbepalende ligging van de café-boerderij aan de Peesterstraat in Norg

Gaafheid

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van het hoofdgebouw van de café-boerderij
  •  vanwege de waarde van de café-boerderij in relatie tot de redelijke mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld van de omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de café-boerderij in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken