Buurthuis “’t Aole Buurthuus”

Inleiding

In sobere Expressionistische stijl vormgegeven BUURTHUIS, genaamd ’t Aole Buurthuus’. Het
buurthuis is in 1926 door architect J. Boelens uit Assen ontworpen in opdracht van de Centrale
Commissie voor de Opbouw van Drenthe (‘Opbouw Drenthe’). G.J. Flik uit Emmen was de
bouwer van het pand.
Toen zuidoost Drenthe werd geconfronteerd met de ineenstorting van de turfindustrie, werden
door Opbouw Drenthe in het bijzonder in de veenstreek buurthuizen opgericht geleid door
maatschappelijk werkers. Hiermee deed het jonge maatschappelijke werk haar intrede in de
provincie. Het buurthuis was in eerste instantie bestemd voor de opvang van kleuters, zodat de
moeders in het veen konden werken. Verder werd er vakonderwijs gegeven aan met name jonge
meisjes die dienstbode wilden worden. De vormgeving van de kap was bedoeld voor voldoende
lichtinval met het oog op naaicursussen. Het gebouw is vanaf 1997 in gebruik als museum met
voorwerpen uit ‘grootmoeders tijd’.
In de loop der tijd zijn vier hoekschoorstenen en de roedenverdeling van de vensters grotendeels
verwijderd. Tevens is de kleurstelling van het pand is gewijzigd in niet-origineel geel/zwart.
Het markante pand ligt iets teruggerooid aan het veenkoloniale lint tussen Emmen en Emmer
Compascuum. Het perceel wordt van de openbare weg gescheiden door een roodstenen muurtje
met schuin geplaatste bovenrand tussen pijlers van rood/bruine baksteen (waarschijnlijk deels
origineel).

Omschrijving

Het voormalige BUURTHUIS op rechthoekige plattegrond heeft door het in het midden opgelichte
dak gedeeltelijk 1 en gedeeltelijk 2 bouwlagen en is opgetrokken in rood/bruine baksteen op een
trasraam met rollaag. Het wordt gedekt door een in hoofdvorm afgeplat en overkragend tentdak
met verhoogd middengedeelte waarop niet-origineel dakleer; zinken mastgoten; westelijk dakvlak
een gesinterde roodbakstenen schoorsteen.
De gevels worden geleed door samengesteld H-vensters onder rollaag en aan weerszijden
opgeklampte luiken; gemetselde hoekpilasters.
De entree is gesitueerd in het midden van de symmetrische voorgevel en bestaat uit een dubbele
niet-originele paneeldeur met zijlichten; betonnen stoep met aan weerszijden een gemetselde
bloembak.
Het hoofdgebouw wordt aan de noodwestzijde door een platte gemetselde aanbouw verbonden
met een houten schuur onder schilddak, waarop niet-origineel oranje dakleer.

Waardering

Het buurthuis is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het buurthuis vertegenwoordigt hoge cultuurhistorische waarde als representant van de sociaaleconomische geschiedenis van de veengebieden na de ineenstorting van de turfindustrie in Drenthe; als uitdrukking van de opkomst van het maatschappelijke werk in de provincie Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • als voorbeeld van een buurthuis in sobere Expressionistische stijl in Drenthe, ontworpen in 1926 door architect J. Boelens uit Assen
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp
  • vanwege het innovatieve karakter van het buurthuis met opvallende kapvorm als uitdrukking van de typologische ontwikkeling van dergelijke buurtcentra
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in sobere Expressionistische stijl

Stedenbouwkundige / ensemblewaarde

  • vanwege de beeldbepalende ligging aan het veenkoloniale dubbellint van Emmer Compascuum

Gaafheid / authenticiteit

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het buurthuis
  • vanwege de waarde van het buurthuis in relatie tot de redelijke mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld van de directe omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de hoge mate van zeldzaamheid van het buurthuis in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken