complex burgerwoningen

Inleiding

Complex van twintig burgerwoningen (drie rijtjes van vier, vier dubbele) gebouwd in 1954 naar een ontwerp van de gemeentearchitect mevrouw W.J. Heijting. De woningen zijn gelegen aan de zuidwestzijde van het oude centrum van Hoogeveen.
In de jaren na de oorlog werd door de hoge woningnood in een hoog tempo begonnen met de wederopbouw van Nederland. In deze periode werd er een aantal stedenbouwkundige en volkshuis-vestelijke experimenten verwezenlijkt. Om het tekort aan woningen te kunnen realiseren, zou de arbeidsproductie en het bouwtempo drastisch omhoog moeten. Hindernissen hierbij waren een gebrek aan arbeiders, grondstoffen en energie.
Behalve het tekort aan woningen had Hoogeveen na de Tweede Wereldoorlog te maken met een grote groei. Deze woningen zijn gebouwd als één van de eerste grote uitbreidingen na de oorlog, te weten Plan West. Er werden veel wederopbouwbuurten opgetrokken, zoals Plan West, de Zeeheldenbuurt en de Verzetsbuurt.
De architect mevrouw W.J. Heijting was in deze periode werkzaam in Hoogeveen als gemeente-architect en heeft voor deze wijken veel ontworpen. Deze woningen zijn een opvallend voorbeeld van complexmatige woningbouw voor burgers.
De woningen zijn gelegen aan weerszijden van de Vondelstraat. De woningblokjes zijn teruggerooid en worden van de openbare weg gescheiden door een heg. Door de risalerende geveldelen van de woonblokjes en de markante flauw hellende daken met overstek van ongeveer 1 m is een zeer plastische gevelwand ontstaan.
In de loop der tijd zijn er nieuwe schuurtjes en carports gebouwd, deze komen wegens te jonge leeftijd niet voor bescherming van provinciewege in aanmerking.

Omschrijving

De twee verdiepingen hoge burgerwoningen op samengestelde rechthoekige plattegrond zijn opgetrokken in een rood gesinterd baksteen en worden gedekt door flauw hellende lessenaarsdaken met overstek van ongeveer 1 m op houten klampen. Op het dak gemetselde schoorstenen van rood gesinterd baksteen. De gevels worden geleed door risalerende geveldelen en liggende vensters met zijlichten en kleine staande en liggende vensters.
De entrees van de woningen bevinden zich in de voor- en zijgevels en bestaan uit een houten deur waarin glas. Boven de deur een betonnen luifel, aan weerszijden een gemetselde pilaster en een gemetseld muurtje.
Op de eerste verdieping in de zijgevels een balkon op betonnen vloer met houten hekwerk waarachter een houten deur met glas.

Waardering

Complex van burgerwoningen gelegen aan de Vondelstraat 1-20 te Hoogeveen, gebouwd in 1954 naar een ontwerp van architect mevrouw W.J. Heijting, van algemeen regionaal belang voor de provincie Drenthe vanwege de:

  • cultuurhistorische waarde gelet op het belang van de burgerwoningen als representatief voorbeeld van de ontwikkelingen in de vroeg-naoorlogse planmatige woningbouw in Drenthe en uiting gevend aan de naoorlogse groei van Hoogeveen
  • architectuurhistorische waarde vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp en gelet op het typologische belang van de woningen als een voorbeeld van de vroeg-naoorlogse zoektocht van overheden en architecten naar een Drents nieuwbouwtype; als opvallend voorbeeld van het oeuvre van mevrouw Heijting, in die tijd als enige vrouwelijke architect werkzaam in Drenthe
  • stedenbouwkundige waarde van de woningen door de markante kappen en verspringende gevels waarmee de architectuur een ruimtelijke relatie aangaat met de omgeving; vanwege de ensemblewaarde van de woningen en groenvoorziening
  • visuele gaafheid van zowel de woningen als de groenstructuur
  • zeldzaamheid complexmatige woningen voor burgers in de provincie Drenthe