Burgerwoning Valthermond

Inleiding

Een in 1935 gebouwde BURGERWONING in de stijl van de Amsterdamse School. De woning wordt gekenmerkt door een hoog opgaande, samengestelde kap met gebogen dakschilden en een brede overkragende goot. De woning is ontworpen door de in de regio bekende architect A.H. Kleinenberg uit Musselkanaal in opdracht van R. Hoving te Valthermond. Voor het pand ligt een voortuin. Het oorspronkelijke gemetselde muurtje langs de weg is niet meer aanwezig. Langs de westzijde loopt langs het pand een met niet originele klinkers bestrate oprit naar het volledig bestrate achtererf waarop een niet originele houten garage. Deze garage valt niet onder de provinciale bescherming. Het pand vormt een ensemble met de naastgelegen vergelijkbare burgerwoning Zuiderdiep 493 (vermoedelijk eveneens ontworpen door architect A.H. Kleinenberg uit Musselkanaal) die eveneens is aangewezen als provinciaal monument. Beide woonhuizen vormen onderdeel van het cultuurhistorisch waardevolle veenkoloniale kanaaldorp Valthermond.

Omschrijving

Een uit 1 bouwlaag bestaande BURGERWONING op samengestelde plattegrond die is opgetrokken in een gele, in Noords verband gemetselde baksteen op een trasraam van bruine baksteen onder rollaag. Het pand wordt gedekt door een noord-zuid gesitueerd overkragend inzwenkend zadeldak met aan de oostzijde een aanbouw onder een inzwenkend en afgeknot tentdak dat tegen het oostelijk dakschild is aangebouwd. De samengestelde kap is belegd met een rood geglazuurde Romaanse pan; sterk uitkragende bakgoot met geprofileerde gootlijst; houten schrootbetimmering onderzijde dakoverstek en goot; geprofileerde inzwenkende windveer; gemetselde nokschoorsteen op inzwenkend tentdak; houten dakkapel onder plat overkragend dak op westelijk- en oostelijk dakschild voorzien van samengesteld venster met gedeeltelijk glas-in-lood.
De voorgevel wordt geleed door een driezijdige gemetselde erker, aan de bovenzijde voorzien van een houten daklijst. De entree is gelegen in de inspringende hoek aan de oostzijde en wordt overdekt door de op die hoek sterk overkragende kap. De entree bestaat uit een originele paneeldeur voorzien van staand venster met houten roedenverdeling; ingemetselde briefopening; liggende venster rechts van de entree; staand venster in de zijgevel van de woonkamer; voor de entree een gemetselde stoep van twee treden hoog die is voorzien van rode plavuizen. De topgevel van het inzwenkend zadeldak heeft in de nok een diagonale houten betimmering; daaronder een samengesteld liggend venster waarvan de buitenste vensters zijn voorzien van glas-in-lood.
Tegen de oostelijke zijgevel een gemetselde uitbouw voorzien van afgeschuinde hoek aan de voorzijde en een samengesteld venster voorzien van gemetselde lekdorpel.
De westelijke zijgevel wordt geleed door twee staande vensters onder rollaag en voorzien van een gemetselde lekdorpel.
Tegen de achterzijde van de woning een rechthoekige aanbouw die is opgetrokken in gele baksteen op een trasraam van bruine baksteen onder rollaag en is voorzien van een niet origineel plat dak.

Waardering

De burgerwoning is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het woonhuis vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de huisvesting van de burgerij of de middenstand in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het woonhuis uit 1935 ontworpen door architect A.H. Kleinenberg uit Musselkanaal als bijzondere uitdrukking van woonhuisarchitectuur in de stijl van de Amsterdamse School in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de opvallende en zorgvuldige detaillering in de stijl van de Amsterdamse School

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de betekenis van het woonhuis voortkomend uit de beeldbepalende situering in het bebouwingslint langs het kanaal in het cultuurhistorisch waardevolle veenkoloniale kanaaldorp Valthermond;
  • vanwege de hoge ensemblewaarde met de naastgelegen, vergelijkbare burgerwoning Zuiderdiep 493 die eveneens in procedure is om te worden aangewezen als provinciaal monument

Gaafheid

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur;
  • vanwege de vanwege de waarde van het woonhuis in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en de redelijke mate van gaafheid van het bebouwingsbeeld van de omgeving

Zeldzaamheid

  • vanwege de redelijke mate van zeldzaamheid van de burgerwoning in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken