burgerwoning

Inleiding

De BURGERWONING is gebouwd omstreeks 1915 in een kenmerkende Overgangsarchitectuur. De woning ligt vrijstaand op een perceel op een beeldbepalende plek in het dorp aan de brink en tegenover de Hervormde kerk aan de doorgaande weg met grote bomen. Het heeft een tuin rondom met bosschages en een later aangebracht en derhalve niet beschermd muurtje op de perceelsgrens aan de voorzijde. De zichtzijdes van het pand zijn nagenoeg authentiek bewaard gebleven en verkeren in goede staat van onderhoud. De achterzijde is niet in beeld gebracht en valt derhalve buiten de provinciale bescherming.

Omschrijving

De BURGERWONING heeft een samengestelde plattegrond, is gedeeltelijk onderkelderd, heeft een bouwlaag en een samengesteld dak met wolfseinden, belegd met oranje bouletpannen, op de nokhoeken pironen, een gemestelde schoorsteen in het voorste dakschild voorzien van siermetselwerk van oranje geglazuurde baksteen en een gemetselde nokschoorsteen die omstreeks 2000 opnieuw is opgemetseld, waarbij in plaats van geglazuurde baksteen de sierranden zijn uitgevoerd in schilderwerk. Het dak heeft een dakoverstek op gedeeltelijk geprofileerde klossen en wordt onder de wolfseinden ondersteund door gootklossen en drie ijzeren consoles, windveren, een gootlijst en zinken hemelwaterafvoer over de gevel. De consoles ter plaatse van de rechter zijgevel zijn uitgevoerd in sierlijk smeedwerk.
De gevels zijn opgetrokken in een bruinrode baksteen op een gemesteld trasraam met rollaag, gele en grijze geglazuurde bakstenen.
De voorgevel wordt geleed door een risaliserend deel met een dubbelvenster met zesruits bovenlichten op een natuurstenen lekdorpel onder een segmentboog met aanzet- en sluitsteen met diamantkop met een boogveld van siermetselwerk in ruitvorm, twee speklagen en op de verdieping een speklaag met verticale versiering, een dubbelvenster met 8-ruits bovenlicht een strekkenlaag van siermetselwerk en een boogveld met tweekleurig metselwerk. Tussen beide verdiepingen bevindt zich een later aangebracht kunststof naambord dat ‘Vredenhoef ‘ vermeldt. In de topgevel bevindt zich een roosvenster met rollaag en sluitstenen. Verder wordt het linker deel van de voorgevel geleed door een drieledig staand venster met een grote en twee smalle ramen onder roedeverdeelde bovenlichten op een natuurstenen lekdorpel, onder een gedecoreerde strekkenlaag van rode en gele bakstenen met aanzetstenen en een sluitsteen met diamantkop. Hiernaast bevindt zich de entree onder eenzelfde strekkenlaag. Onder de gootlijst zit een door metselwerk gedecoreerd fries van gele en rode bakstenen in motief en gemetselde hanglijsten/consoles.
Beide zijgevels worden voor zover te constateren geleed door drie vensters met roedeverdeelde bovenlichten. In de noordelijke gevel bevindt zich het keldervenster.
De entree bestaat uit een authentieke houten paneeldeur met twee vensters voorzien van een gietijzeren sierrooster en een briefopening onder een twaalfruitsvenster.
De originele achteraanbouw met aanvallend dakschild is voorzien van een entree met bovenlicht en een klein getoogd venster beide voorzien van een tweekleurige rollaag.

Waardering

Het woonhuis is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

  • het woonhuis vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de huisvesting van de burgerij omstreeks 1915 op het platteland in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het woonhuis gebouwd omstreeks 1915 als bijzondere uitdrukking van woonhuisarchitectuur in Overgangsarchitectuur in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Overgangsarchitectuur

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de bijzondere betekenis van het woonhuis voortkomend uit de beeldbepalende situering aan de brink in Sleen recht tegenover de rijksmonumentale kerk

Gaafheid

  • vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur van het woonhuis;
  • vanwege de waarde van het woonhuis in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de stedenbouwkundige structuur en het bebouwingsbeeld van de omgeving